Salesman image

PROIZVODI

Dodatak koji se montira sprijeda

Dodatak koji se postavlja straga

 • Grebač za travu

  586 63 68-01

  Od

  996,00 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Prozračivač

  586 63 69-01

  Od

  1,30 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Razrahljivač

  954 12 00-43

  Od

  1,23 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Razbacivač

  954 12 00-46

  Od

  1,51 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Prozračivač

  964 99 57-03

  Od

  1,86 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

  Od

  1,74 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Valjak

  965 89 94-01

  Od

  2.204,00 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Prikolica 275

  501 00 82-01

  Od

  2,58 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

  Od

  3.368,64 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Prikolica Profi

  953 51 17-02

  Od

  5,19 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Uteg

  966 75 49-01

  Od

  3.825,00 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

  Od

  12,26 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

Dodatak za zimu

 • Daska za snijeg

  592 75 51-01

  Od

  15.312,00 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Daska za snijeg

  966 83 30-01

  Od

  11,00 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Bacač snijega

  967 27 67-01

  Od

  16,88 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Četka

  587 02 46-01

  Od

  16,35 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

 • Bacač snijega

  966 79 64-01

  Od

  17,41 kn Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om

Ostalo