Πολιτική εγγύησης της Husqvarna

Η εταιρεία Husqvarna Forest & Garden εγγυάται τη λειτουργία όλων των προϊόντων με την επωνυμία Husqvarna και θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση οποιοδήποτε τμήμα προϊόντος παρουσιάζει εργοστασιακά ελαττώματα, τα οποία εμφανίζονται εξαιτίας εσφαλμένης εγκατάστασης ή ελαττωματικών εξαρτημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι εργασίες θα εκτελεστούν σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Husqvarna κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης.

Το προϊόν γίνεται αποδεκτό για επισκευή στο πλαίσιο της εγγύησης από τον αρχικό αγοραστή, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης κατά το διάστημα της περιόδου εγγύησης, όταν συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς. Σε περίπτωση που ανακαλύψετε κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα της Husqvarna. Παραδώστε το προϊόν στην κατάσταση που βρισκόταν τη στιγμή της εμφάνισης της βλάβης.

Διάστημα εγγύησης

Καταναλωτές - 24 μήνες για προϊόντα ισχύος και αξεσουάρ.

Επαγγελματίες - 12 μήνες για μηχανήματα και αξεσουάρ.