Φιλόδοξη δέσμευση για τη μείωση εκπομπών φαινόμενου θερμοκηπίου εγκρίνεται από το Science Based Targets Initiative

No Image Available

21/3/2017

Ο όμιλος Husqvarna είναι η πρώτη καταγεγραμμένη σουηδική εταιρεία και η πρώτη εταιρεία δάσους και κήπου παγκοσμίως που εγκρίνεται η δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών του φαινόμενου θερμοκηπίου από το Science Based Targets Initiative.

Το Science Based Target Initiative συνεργάζεται με εταιρίες για να θέσει φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών που συνάδουν με την παγκόσμια προσπάθεια να κρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C, ένας από τους στόχους-κλειδί της συμφωνίας του Παρισιού 2015 πάνω στην κλιματική αλλαγή. Η πρωτοβουλία είναι μια συνεργασία της World Wide Fund for Nature (WWF), UN Global Compact, CDP και World Resources Institute (WRI).

Ο όμιλος Husqvarna δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές καυσαερίων του κατά 10% μέχρι το 2020 ξεκινώντας από το 2015. Η απόλυτη τιμή εκπομπών καυσαερίων φαινόμενου θερμοκηπίου θα μειωθούν κατά 33% μέχρι το 2035, επίσης ξεκινώντας από το 2015.*

“Οι στόχοι μας για τη μείωση εκπομπών καυσαερίου είναι φιλόδοξοι, μετρήσιμοι, και τώρα εγκεκριμένοι από ανεξάρτητο φορέα. Σκοπεύουμε να μειώσουμε τις εκπομπές μας σε όλη την αλυσίδα: από τους προμηθευτές μας έως τα προϊόντα μας. Εκπληρώνοντας αυτούς τους στόχους δεν ενισχύει μόνο την επιχείρησή μας, χαρίζει αξία στους υπαλλήλους μας, τους πελάτες, και τους επενδυτές μας. Θέτοντας τους στόχους μας και παίρνοντας έγκριση από το Science Based Targets initiative, επιδεικνύει πόσο σοβαροί και αφοσιωμένοι είμαστε στο να συνεισφέρουμε σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα,” αναφέρει ο Kai Wärn, CEO και πρόεδρος του ομίλου Husqvarna.

Η Lila Karbassi, μία από τους εταίρους της Science Based Targets initiative αναφέρει:

“Ο όμιλος Husqvarna αναγνώρισε την ευκαιρία και την επιτακτικότητα του να είναι μέρος της μετάβασης σε μία χαμηλής εκπομπής άνθρακα οικονομία. Εγκρίνοντας τους στόχους τους, έχουν πλέον ένα ξεκάθαρο δρόμο προς τη μείωση των εκπομπών και αυτό θα τους βοηθήσει να εξασφαλίσουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Άλλες εταιρίες που έθεσαν στόχους έχουν δει οφέλη όπως αυξημένη καινοτομία μειωμένη αβεβαιότητα ρυθμίσεων, ενδυναμωμένη αυτοπεποίθηση επενδυτών και βελτιωμένη κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα. Ενθαρρύνουμε και άλλες εταιρίες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Husqvarna.”

Ο όμιλος Husqvarna θα μειώσεις τις εκπομπές καυσαερίων σε όλη της την αλυσίδα με τους παρακάτω τρόπους:

Χρήση προϊόντων
- Αλλαγή από μηχανήματα βενζίνης σε μηχανήματα μπαταρίας
- Καινοτόμες λύσεις για βελτίωση της απόδοσης των βενζινοκίνητων μηχανημάτων

Μεταφορά
- Παραγωγή κοντά στους πελάτες και απευθείας διανομή
- Αποδοτική μεταφορά με βελτιστοποιημένη συσκευασία

Κατασκευή
- Μείωση των απορριμμάτων μέσω ενός βέλτιστου συστήματος λειτουργίας
- Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιόκτητων ηλιακών πάνελ

Πρώτες ύλες
Συμπερίληψη των 150 καλύτερων προμηθευτών στο πρόγραμμα του ομίλου για εξασφάλιση του μέγιστου αποτελέσματος σε όλη την αλυσίδα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την:
Åsa Larsson, Παγκόσμια Μέσα και διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης
Τηλέφωνο: +46 8 738 90 80
Email: asa.larsson@husqvarnagroup.com