1/1

Περιγραφή προϊόντος

High-performance 132 cm (52") Combi deck. An innovative technical solution from Husqvarna results in a combination deck with the cutting methods mulching and rear discharge included in one and same deck. Heavy-duty deck design consist of 1-piece stamped steel plate dimension 4,5 mm (7-gauge). Shaft driven with bevelgear.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 3 από 3