Οδηγίες και οδηγοί

Τρόπος αλλαγής σε κιτ εδάφους στο Husqvarna Automower® 300

Όταν το έδαφος είναι ολισθηρό ή έχετε πρανή στο γρασίδι σας, το κιτ εδάφους βοηθά το Automower® στη λειτουργία του. Αυτός ο εύκολος οδηγός δείχνει πώς μπορείτε να εξοπλίσετε εύκολα το ρομποτικό χλοοκοπτικό σας με ένα κιτ εδάφους. Αν έχετε ένα Automower® σειράς 400, μεταβείτε εδώ για οδηγίες:

Λίστα ελέγχου για αλλαγή σε τροχούς κιτ εδάφους ρομποτικού χλοοκοπτικού

 1. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη κάτω από το καπάκι του τροχού και λυγίστε το προς τα έξω για να το αφαιρέσετε
 2. Χρησιμοποιήστε ένα πολύγωνο κλειδί για να χαλαρώσετε το παξιμάδι
 3. Αφαιρέστε το ελαστικό και αντικαταστήστε το με έναν τροχό κιτ εδάφους
 4. Τοποθετήστε τη ροδέλα πριν από το παξιμάδι και μετά σφίξτε τα με το πολύγωνο κλειδί
 5. Επανατοποθετήστε το καπάκι του τροχού

Λίστα ελέγχου για αλλαγή σε βούρτσες κιτ εδάφους ρομποτικού χλοοκοπτικού

 1. Ανοίξτε τη θυρίδα ρύθμισης ύψους κοπής από τον πίνακα του Automower®
 2. Πιέστε τις δύο (2) ασφάλειες κάτω από το κάλυμμα σε κάθε πλευρά προς τα μέσα για να απελευθερώσετε το επάνω κάλυμμα
 3. Λυγίστε το επάνω κάλυμμα σπρώχνοντάς το προς τα εμπρός από το πίσω άκρο με το ένα χέρι και κουμπώνοντάς το για να ανοίξει πιέζοντας το προς τα επάνω στο μέσο με το άλλο χέρι. Κάντε αυτήν την ενέργεια και στις δύο πλευρές.
 4. Τραβήξτε το επάνω κάλυμμα προς τα πίσω και αφαιρέστε το
 5. Τοποθετήστε το τετράγωνο παξιμάδι στην πλαστική υποδοχή
 6. Τοποθετήστε μια βούρτσα στην υποδοχή
 7. Τοποθετήστε το πλαστικό εξάρτημα συγκράτησης επάνω από την υποδοχή και το παξιμάδι της βούρτσας και σύρετέ το μέσα στην οπή επάνω από τη βούρτσα. Υπάρχουν διαφορετικά πλαστικά εξαρτήματα για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά, τα οποία επισημαίνονται με L ή R.
 8. Τοποθετήστε μια βίδα στην οπή και σφίξτε την με κλειδί Allen
 9. Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα σύροντάς το πρώτα στη θέση του στο μπροστινό μέρος και κατόπιν λυγίστε ελαφρά το πίσω τμήμα για να το τοποθετήσετε στις οπές στο πίσω μέρος. Κάντε αυτήν την ενέργεια και στις δύο πλευρές. Ασφαλίστε το μεσαίο τμήμα στη θέση του πιέζοντας το κάλυμμα προς τα κάτω με τα χέρια σας.

Σχετικά άρθρα

Εμφάνιση 10 από 122