1/1
Λάμες

X-Precision Laminated bar 1/4” mini PIXEL 1.1 mm Small bar mount

Μήκος λάμας
10 in
Βήμα
1/4" mini

Παραλλαγή προϊόντος

 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Husqvarna X-PRECISION™ 1/4'' mini is a guide bar developed specifically for pruning with a small-size petrol chainsaw or battery chainsaws. Ideal for use with a top-handle chainsaw. The thin gauge, low weight and narrow nose radius allow for superb precision and smooth operation when cutting with the tip of the guide bar. Fits perfectly with Husqvarna X-PRECISION™ SP11G which is a semi-chisel ¼” mini 1.1 mm chain.