1/2
Γάντια

Gloves, Functional

Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN
388
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Comfortable protective gloves designed for forestry work. The palm of this working glove is made of durable, naturally water-resistant goat leather. The index finger has a touch screen-friendly knuckle so you can use your smartphone with your gloves on. The knitted cuff adds extra comfort. Fulfil EN 388:2016. Size 7-12.