1/1

Περιγραφή προϊόντος

6 bushel or 210 liter collector with durable, polyester mesh collection bags. Can be used with or without lawn bags. Full bag indicator lets you know when the bag is full. Easy-glide bin with built-in handles makes clipping disposal easier. Collar handle and straps on the bottom of the bag both allow for easy dumping.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 1 από 1