1/1

Περιγραφή προϊόντος

A rugged, high-quality spreader for professional use. An electrically operated spreader roller guarantees uniform and reliable spreading. To be used for spreading of both sand and salt.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 1 από 1