1/1

Παραλλαγή προϊόντος

TA 323LD, 325LDx, 326LDx
Κωδικός είδους: 537 35 35‑01
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Για προσθαφαιρούμενα χορτοκοπτικά. Συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός κοπής και ο προφυλακτήρας.