1/5
Εξαρτήματα εμπρόσθιας τοποθέτησης

Περιστρεφόμενη βούρτσα

 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

Περιστρεφόμενη βούρτσα για αποτελεσματικό σκούπισμα χαλικών, χιονιού, σκουπιδιών, κ.λπ. Η γωνία εργασίας ρυθμίζεται από τη θέση του οδηγού. Απαιτείται υδραυλικό κιτ (Κωδικός 03 9667545-01) και πρέπει να χρησιμοποιείται με τη χρήση αντίβαρου (03 9667549-01).