1/4

Περιγραφή προϊόντος

Διαχειρίζεται τα σήματα RTK-GNSS μεταξύ των προϊόντων και των δορυφόρων. Χειρίζεται αρκετές μονάδες EPOS ανά εγκατάσταση. Περιοχή εργασίας έως ακτίνα 500 μέτρων.