1/1
Κυβισμός
55,5 cm³
Μέγιστη ισχύς
2,6 kW
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

The 455 Rancher is an ideal saw for landowners and part-time users who require a high powered, heavy-duty and responsive workmate for all cutting conditions. It combines the best characteristics of its predecessor with new, facilitating technology and ergonomics.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 37