ქუქი-ფაილები

ეს საიტი შეიძლება იყენებდეს ტექნოლოგიას, სახელწოდებით „ქუქი-ფაილები“. ქუქი-ფაილები არის ინფორმაციის შემცველი მცირე ზომის ტექსტის ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს კომპიუტერზე იმ ვებსაიტის მიერ, რომელსაც თქვენ სტუმრობთ. ისინი გამოიყენება საიტის დამატებითი ფუნქციონალობის უზრუნველსაყოფად და საიტის გამოყენების გაანალიზებაში ჩვენს დასახმარებლად. არსებობს ორი ტიპის ქუქი-ფაილი:

მუდმივი ქუქი-ფაილი: ქუქი-ფაილის ეს სახეობა გამოიყენება ისეთი ინფორმაციის „დასამახსოვრებლად“, როგორიც არის თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი და ინახება თქვენს კომპიუტერზე იმ დრომდე, სანამ არ გადაწყვეთ ამ გამოწერილი მომსახურებიდან „გამოსვლას“. თუ თქვენ არ გამოიყენებთ ფუნქციას „მომავალში არ მკითხოთ ჩემი მომხარებლის სახელი და პაროლი“, მაშინ ასეთი ქუქი-ფაილი არასოდეს შეინახება თქვენს კომპიუტერში.

სესიური ქუქი-ფაილი: ქუქი-ფაილის ეს სახეობა გამოიყენება, რომ თვალი ადევნოს, მაგალითად, ენას, რომელიც თქვენ აირჩიეთ ამ ვებსაიტზე. იმ დროს, როდესაც მოინახულებთ საიტს, ასეთი ქუქი-ფაილები დროებით შეინახება თქვენი კომპიუტერის მეხსიერებაში. სესიური ქუქი-ფაილები არ ინახება დიდი ხნით თქვენს კომპიუტერში და, ჩვეულებრივ, უჩინარდება ვებ-ბრაუზერის დახურვის დროს. ქუქი-ფაილების გამოყენებით HUSQVARNA იმედოვნებს ჩვენი სტუმრებისთვის უფრო შესაბამისი ინფორმაციის შექმნას.

ქვემოთ მოყვანილია ქუქი-ფაილების სია, რომელიც გამოყენებულია Husqvarna.com-ზე: 

ქუქი-ფაილის სახელწოდება

შენახული მონაცემის ტიპი

მუდმივი ან სესიური ქუქი-ფაილი

ქუქი-ფაილის დანიშნულება

ბრუნდება

გამოიყენება პორტების საწყის გვერდებზე, რომ თვალყური ადევნოს დაბრუნებულ მომხმარებლებს

5 წელი

სტუმრის გაუმჯობესებული გამოცდილება

დილერის ძიება

შენახული ინფორმაცია ბოლოს შეყვანილ დილერის ძიებაში

1 წელი

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

დილერის საიტები

ინახავს დილერის ID-ს, დილერის შემოთავაზების ნახვისას

სესია

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

რჩეული დილერი

ინახავს, დილერის id-ს

1 წელი

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

დილერის რჩეული სახელი

ინახავს რჩეული დილერის სახელს

1 წელი

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

კალათში მოთავსებული ნივთები

კალათში მოთავსებული ნივთები კალათაში მოთავსებული ნივთების რაოდენობის მეთვალყურეობა დილერის დაჯაშვნისას

2 დღე

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

WcmCart-hqwip

თვალს ადევნებს კალათში მოთავსებულ ნივთებს დილერის მიერ დაჯაშვნილი პროდუქტისთვის

2 დღე

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

ქვემოთ მოცემულია Husqvarna.com-ზე მესამე მხარეებით გამოყენებული ქუქი-ფაილების ჩამონათვალი.

ქუქი-ფაილის სახელწოდება

შენახული ინფორმაციის ტიპი

მუდმივი ან სესიური ქუქი-ფაილები

ქუქი-ფაილების დანიშნულება

__utma

ინახავს JavaScript ტეგებს (ბიბლიოთეკებს) იმ გვერდის ინფორმაციის ჩასაწერად, რომელიც მომხმარებელმა ნახა

2 წელი

ეს ქუქი-ფაილები აგროვებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენებენ მნახველები ჩვენს საიტს. ჩვენ ვიყენებთ ინფორმაციას ანგარიშების შესადგენად და საიტის დასახვეწად.

__utmb

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

1 დღე

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

__utmc

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

სესია

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

__utmli

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

1 დღე

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

__umtz

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

6 თვე

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

_ga

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

სესია

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

YSC

ეს ქუქი-ფაილები დაყენებულია YouTube ვიდეო სერვისის მიერ, იმ გვერდებზე, სადაც YouTube ვიდეო ჩაშენებულია.

სესიური

ეს ქუქი-ფაილები გამოიყენება YouTube-ით ჩაშენებული ვიდეოებისთვის ანონიმური სტატისტიკის შეგროვების მიზნით და ჩვენს ვებსაიტზე ჩაშენებული ვიდეოს მუშაობის შესაფასებლად. ეს ქუქი-ფაილები არ აგროვებს ინფორმაციას, რომელიც მომხმარებლის იდენტიფიცირებას ახდენს.

VISITOR_INFO1_LIVE

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

8 თვე

The VISITOR_INFO1_LIVE ქუქი-ფაილები ცდილობს შეაფასოს თქვენი გამტარუნარიანობა. ეს ქუქი-ფაილები არ აგროვებს ინფორმაციას, რომელიც მომხმარებლის იდენტიფიცირებას ახდენს.

PREF

როგორც აღნიშნულია ზემოთ

8 თვე

ეს ქუქი-ფაილები შესაძლებელია გამოყენებული იყოს YouTube-ის მიერ სესიების დროს მინიჭებული უპირატესობების შესანახად, რომლებიც უკავშირდება თქვენს აქტივობას ჩაშენებული ვიდეოების ყურებისას.

Husqvarna, ასევე ზოგჯერ იყენებს DoubleClick ქუქი-ფაილებს სხვადასხვა დროის პერიოდებში. ისინი მოწოდებულია ჩვენი ინტერნეტ რეკლამირების მიმწოდებლის მიერ, და აღნიშნული ქუქი-ფაილები გამოიყენება სხვა ვებსაიტებზე ჩვენი ინტერნეტ რეკლამების მომსახურებისათვის. ზოგიერთი ჩვენი ვებგვერდი შეიძლება შეიცავდეს ელექტრონულ სურათებს, რაც გვეხმარება, დავინახოთ ამ გვერდებზე მომხმარებელთა ინტერაქცია. მათ მიერ შესაძლოა ასევე მოხდეს DoubleClick-ის უზრუნველყოფა ინფორმაციით ინტერაქციის შესახებ.

Husqvarna, ასევე, იყენებს Google Analytics-ის ქუქი-ფაილებს, რათა შეძლოს ამოიცნოს გარკვეული დემოგრაფიული ინფორმაცია მარკეტინგის მიზნებისთვის. Husqvarna-სთვის ანონიმური რჩება მომხმარებელი, რომელიც მიიღებს არჩეულ ინფორმაციას მიმწოდებლისგან, რაც მას დაეხმარება საბაზრო აქტივობების უფრო ეფექტურ მიზნობრივ დაგეგმვაში.

თუ თქვენ არ გსურთ, დაეთანხმოთ HUSQVARNA-ს მიერ ქუქი-ფაილების გამოყენებას, ბრაუზერების უმრავლეობა საშუალებას იძლევა, უარი თქვათ ქუქი-ფაილების გამოყენებაზე ბრაუზერის პარამეტრების მოდიფიცირებით. თუმცა, ამან შეიძლება შეზღუდოს ფუნქციონალურობა და თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენება.

ეს ტექსტი ბოლოს განახლდა 2014 წლის 25 ნოემბერს.