Chainsaw 560XP
  1. Ansvarsfull planering
Berättelser och inspiration

Träd- och naturvård – en naturlig del av modernt skogsbruk

Skogen är alldeles för värdefull för att inte ingå i ett långsiktigt perspektiv. Därför inte bara bör – utan måste – träd- och skogsvård vara en del av modernt skogsbruk.

Skogen är hem åt både djur och växter. Den tillhandahåller trä och andra resurser och är dessutom en viktig rekreationsplats för oss. På Husqvarna hoppas vi att många kommande generationer får samma chans som vi har idag att uppleva skogen. När vi avverkar måste vi därför inte bara tänka på växter och djur som lever i skogen utan även på de människor som njuter av den, t.ex. jägare och naturentusiaster. Det här är särskilt viktigt vid avverkning i närheten av tättbefolkade områden.

Chainsaw 562 XP

Ansvarsfull planering

Planering för avverkning av ett trädbestånd omfattar både avverkningsplaner och planer för miljöskydd. Miljöhänsyn varierar mellan olika länder och skogstyper. Ta reda på vilka föreskrifter och rekommendationer som gäller i ditt land genom att rådfråga skogsvårds- och miljöinstanser.

Hållbarhet

Läs mer om vårt hållbarhetsengagemang

Läs mer