Instruktioner och guider

Snabbinstallationsguide för Husqvarna Automower®

Maximera robotgräsklipparens potential genom att säkerställa korrekt installation i trädgården. Här kommer vår steg-för-steg-guide med en instruktionsvideo som är enkel att följa och vägleder dig genom processen.

Videoguide

En enkel videoguide till hur du installerar en robotgräsklippare från Husqvarna.

Placering och anslutning av laddstation

 1. Placera laddstationen centralt i arbetsområdet, med mycket fri yta framför laddstationen och på relativt plan mark.
 2. Anslut strömförsörjningens lågspänningskabel till laddstationen och strömförsörjningen.
 3. Anslut strömförsörjningen till ett 100–240 V vägguttag.
 4. Ställ robotgräsklipparen i laddstationen för att ladda batteriet under tiden som du lägger ut begränsningsslingan. Håll knappen ON/OFF intryckt tre sekunder och säkerställ att kontrollampan på knappen tänds.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Placering av begränsningsslingan och guidekabeln

 1. Lägg ut begränsningskabeln längs gräsmattans ytterkant så att den bildar en slinga runt arbetsområdet. Fäst den i marken med pinnarna som medföljer i installationskitet. Skapa öar runt hinder för att förhindra att gräsklipparen kör in i dem.
 2. Använd kartonglinjalen på förpackningens ovansida för att mäta rätt installationsavstånd.
  10 cm – <1 cm t.ex. gång
  30 cm – 1–5 cm t.ex. rabatt
  35 cm – >5 cm t.ex. vägg
 3. Gör en ögla på den plats där guidekabeln senare ska anslutas.
 4. Dra guidekabeln till den plats på begränsningsslingan där anslutningen ska sitta. Undvik att lägga kabeln i snäva vinklar.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Ansluta begränsningsslingan och guidekabeln

 1. Robotgräsklipparen kan ledas till avlägsna delar med hjälp av guidekabeln. Guidekabeln hjälper även robotgräsklipparen att snabbt hitta laddstationen.
 2. Lägg guidekabeln under laddstationen, minst 2 m rakt ut från dess framkant.
 3. Öppna kontaktdonen och lägg kabeländarna i försänkningarna på respektive don.
 4. Tryck ihop kontaktdonen med en tång.
 5. Klipp av överflödig begränsningskabel. Klipp 1–2 cm ovanför kontaktdonen.
 6. Tryck fast kontaktdonen på kontaktstiften, märkta AL (vänster) och AR (höger), på laddstationen. Det är viktigt att höger kabel ansluts till höger kontaktstift och vänster kabel till vänster kontaktstift.
 7. Tryck fast kontaktdonet på kontaktstiftet märkt G1 på laddstationen.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Ansluta guidekabeln till begränsningskabeln

Klipp av begränsningskabeln med en avbitartång mitt på öglan som gjordes i steg 2 (vid placering av begränsningskabeln). Anslut guidekabeln till begränsningskabeln med hjälp av medföljande skarvkopplingar. Pressa ihop skarvkopplingarna helt med en tång.

 • Grönt fast sken – stark signal på begränsningsslinga.
 • Grön blinkande lampa – ECO-läget är aktiverat.
 • Blå blinkande lampa – fel i begränsningsslingan.
 • Röd blinkande lampa – fel i laddstationens antenn.
 • Rött fast sken – fel på kretskortet eller felaktig strömkälla till laddstationen. Felet bör avhjälpas av en auktoriserad servicetekniker.


Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Automower® Connect

 1. Ladda ner Automower® Connect-appen från AppStore eller GooglePlay.
 2. Registrera dig och ange en e-postadress och ett lösenord för att skapa ett Husqvarna-konto.
 3. Logga in på ditt Husqvarna-konto i appen.
 4. Välj Mina gräsklippare i Automower® Connect-appen och välj sedan plustecknet (+).
 5. Följ anvisningarna i appen.
AMC Startscreen (re-cropped for Next Web)

Uppkoppling

A. Mobil uppkoppling med lång räckvidd (endast med tillbehöret Automower® Connect-kit installerat).
B. Bluetooth®-uppkoppling med kort räckvidd (Automower® Connect@Home).
C. Enhetsspårning (GPS) (endast med tillbehöret Automower® Connect-kit installerat)

Mer information finns i den fullständiga bruksanvisningen i Automower® Connect-appen eller på husqvarna.com

Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)