Höjdpunkter från Living City, 23 mars 2021

Vi loggade in. Vi lyssnade. Vi lärde oss. Ännu ett Living City är över, och vi tackar de proffs, experter och entusiaster som samlades online för att dela med sig av sina kunskaper och insikter. Fokus låg på de spännande och banbrytande framsteg som sker inom grässkötsel för sport och golf. Nedan finner du de viktigaste höjdpunkterna från ännu ett fascinerande och framgångsrikt Living City-evenemang.

Hur kan datainsamling förbättra kvaliteten på gräsytor?

GreenSight är ett amerikanskt företag som specialiserar sig på att samla in data relaterad till gräskvalitet på golfbanor och idrottsplaner. Stephen Ohlson, Vice President, Product Development på Green Sight, delade med sig av några intressanta exempel på hur deras tjänster kan bidra till förbättrad kvalitet, minskade kostnader och bättre hållbarhet.

RoboGolf Research: påverkan på gräskvaliteten genom användning av Husqvarna Automower®

Karin Juul Hesselsøe från NIBIO Research Center i Norge berättade om ett forskningsprojekt hon leder som handlar om effekten Husqvarna Automower® har på kvaliteten på golfbanornas fairwayer. Karins presentation täckte projektets omfattning och utformning samt de första insikterna i resultaten.

Nya innovativa samarbeten inom underhåll av idrottsplatser

GML Sport AB fokuserar på underhåll av gröna idrottsytor. Kristoffer Palmlund från det svenska företaget pratade om de utmaningar branschen står inför, och hur dessa tacklas med hjälp av Husqvarnas robotgräsklippningstjänster, en ny affärsmodell och innovativa samarbeten.

Fler nyheter om CEORA

Vi presenterade även ny spännande information om CEORA, Husqvarnas nästa generation inom storskalig robotgräsklippning.

Paneldiskussion med Stephen Ohlson, Karin Juul Hesseløe och Kristoffer Palmlund

Efter de tre gästernas individuella presentationer medverkade de i en paneldiskussion om grässkötsel inom sport och golf och svarade på några frågor från deltagare.

Living City 2020

Naturomfattande design och hållbart byggande i stadsområden

Hur skapar och utformar vi verkligt hållbara, gröna städer i framtiden? Winy Maas, arkitekt, stadsplanerare och landskapsdesigner för MVRD i Nederländerna, delar med sig av sitt arbete och sina visioner om den framtida utvecklingen av våra gemensamma stadsmiljöer.

HUGSI 2.0 – bedömer hur gröna de globala städerna är

Hur gröna är världens städer? Svaret på denna viktiga fråga hittar du med hjälp av HUGSI, Husqvarna Urban Green Space Index, som samlar in information och analyserar data från 155 städer i 60 olika länder. Erik Swan, Digital Ecosystem Strategist, vägleder oss genom data och pekar ut de många fördelar som användare, företagsägare och hela städer kan få genom insikterna.

Datainsamling och hållbar förvaltning av grönområden

Sedan 2008 har AGZA, American Green Zone Alliance, arbetat obevekligt för att förbättra förvaltningen av amerikanska grönområden. Dan Mabe, grundare och VD, bjuder in oss till AGZA-världen och förklarar hur de arbetar med utbildnings- och certifieringsprogram för att möjliggöra och hjälpa ansvariga för grönområden att skapa tystare, mer hållbara zoner med låg påverkan.

Koldioxidutsläpp i förvaltning av grönområden

För att hantera övergången från fossila bränslen till hållbara alternativ måste en organisation eller en stadsförvaltning åta sig att genomföra förändringar. Och för att göra det behövs en omfattande strategi med konkreta milstolpar som kan genomföras av varje organisation eller stadsförvaltning. Jonas Willaredt, Head of Environment & Sustainability på Husqvarna går igenom en del av de banbrytande innovationer och tjänster som Husqvarna erbjuder på marknaden för att minska koldioxidutsläppen och förbättra den övergripande miljön i våra städer.

Husqvarna CEORA

Husqvarna fortsätter på den fastställda vägen och förbättrar hanteringen av grönområden genom banbrytande innovationer. Olle Markusson, Director of Product Management Robotics, ger en första titt på den senaste produktutvecklingen som ska förenkla förvaltningen av grönområden.

Hållbar gräsmatteskötsel som en tjänst

Nya tider och nya krav innebär nya affärsmodeller. Eric Tinga, Global Director Customer Experience & Marketing, lanserar gräsmatteskötsel som en tjänst, en imponerande genväg för cirkulär ekonomi för att öka effektiviteten inom gräsmatteskötsel. Genom att använda Husqvarnas robottjänstlösningar och automatisering kan arbetsresurserna optimeras. Verksamhetens koldioxidutsläpp kan minimeras genom en betydande minskning av buller och utsläpp, med säker drift för alla berörda.

Vad gör vi nu då?

Det finns många sätt att föra branschen för förvaltning av grönområden framåt. Husqvarnas Living City har bara behandlat några av de vägar som ligger framför oss, men det finns naturligtvis mycket mer att diskutera och överväga. I denna paneldiskussion besvarade talarna frågor och utvecklade sina idéer och tankar om framtiden för anläggningsarbete.