Automower 410XE Open sky with graphics

Fungerar Husqvarna EPOS™-teknologin i min trädgård?

Informationen nedan hjälper dig att bedöma din trädgård för att se om den här teknologin är kompatibel med din gräsmattas utformning innan du investerar. En obligatorisk genomgång av trädgården görs av din lokala återförsäljare inför köp av en Husqvarna Automower® NERA-modell tillsammans med Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit Husqvarna EPOS™-referensstation.

7 steg
01.
Referensstationens placering

Referensstationen måste monteras på en höjd på minst 2 m och inom räckhåll för en strömförsörjningsenhet. Den ska ha fri sikt uppåt, en kon på minst 135° grader krävs för pålitlig drift på gräsmattan. Klipparen behöver inte befinna sig i referensstationens siktlinje för att kunna klippa.

2024 BWF installation reference station
02.
Laddstationens placering

Laddstationen måste placeras med ett öppet område framför och med fri sikt uppåt, så den kan inte placeras under träd eller tak. Den måste också ha tillgång till strömförsörjning. Avståndet mellan upphöjda objekt som häckar eller byggnader måste vara minst 6 m brett så att signalen mellan satelliterna och laddstationen inte blockeras.

03.
Smala passager

Om gräsmattan har smala passager med upphöjda föremål på någon sida, som byggnader, häckar eller träd, bör avståndet mellan dessa vara minst 4 m för att säkerställa att det finns tillförlitlig täckning i dessa områden. För områden som är smalare än 4 m kan en transportväg skapas så att klipparen kan passera genom denna passage men inte klipper.

BWF installation narrow passages
04.
Support via slinga

Gräsklipparen stannar oftare eller längre stunder på vissa delar av gräsmattan när den söker efter satellitsignaler. För att åtgärda det här problemet kan du installera en begränsningskabel i det berörda området. Den här funktionen kallas Support via slinga och gör att gräsklipparen automatiskt kan anpassa sig till begränsningskabeln, vilket möjliggör oavbruten klippning i områden med dålig sikt uppåt.

2024 BWF Support by Wire areas
05.
Träd finns inom arbetsområdet

Om det finns träd på gräsmattan där klipparen ska klippa och trädkronan på ett eller flera träd är bredare än 4 m kan det påverka satellitsignalen. Det innebär att klipparen förlorar möjligheten att få en exakt position från satelliten, vilket kan påverka hur klipparen arbetar.

Klipparen använder andra sensorer för att fortsätta klippa på ett särskilt avstånd med en exakt position, så träd som täcker mindre än 4 m påverkar inte detta.

2024 BWF installation virtual boundaries
06.
Träd nära gräns

Var uppmärksam på träd som står tätt, nära en gräns eller som har lövverk som är bredare än 4 m, eftersom de kan påverka satellitsignalerna och leda till korta eller långa avbrott. Dessa områden kan också vara lämpliga för funktionen Support via slinga.

BWF installation tree areas
07.
L-formade upphöjda objekt – högre än 1 m

Om det finns byggnader som är L-formade i arbetsområdet kan dessa blockera satellitsignalerna, vilket kan påverka hur klipparen arbetar i området. I det inre hörnet av ett L-format hus måste arbetsområdet exempelvis placeras minst 1,5 m från byggnaden.

2024 BWF installation L shape areas

Är du redo för nästa steg?

Om du vill köpa en Automower® NERA-klippare med EPOS™ Plug-in Kit kontaktar du din lokala återförsäljare som gör en genomgång av trädgården.

Hitta din lokala återförsäljare