Så här underhåller och förvarar du ett BLi-X 36 V-batteri

Att underhålla och förvara ditt Husqvarna-batteri på rätt sätt är avgörande för ökad livslängd och effektivitet.

Underhåll av BLi-X-batteri

 • Rengör batteripolerna med en ren, torr trasa.
 • Låt inte batteriet sitta kvar i batteriladdaren när det är fulladdat.
 • Ta ut batteriet ur produkten när du inte använder den samt under transport.

Förvaring av BLi-X-batteri

 • Använd tejp på kontakterna när du lägger batteriet i en förpackning. Lägg batteriet trångt i förpackningen för att förhindra skador och olyckor under transport.
 • Förvara inte batteriet på ställen där statisk elektricitet kan uppkomma. Förvara inte batteriet i en metallåda.
 • Placera batteriet på en torr, frostfri och ren plats med rätt temperatur.
 • Förvaringstemperaturen ska vara 5–25 °C. Förvara inte batteriet i en varm bil, i direkt solljus eller i ett dåligt ventilerat skjul eller garage.
 • Ladda batteriet 30–50 % innan du förvarar det under en längre tid.

Underhåll och förvaring av BLi-X 36 V-laddare

 • Rengör regelbundet laddarens utsida och poler för att förhindra att damm ansamlas. Använd en torr trasa eller mjuk borste.
 • Kontrollera regelbundet att strömsladden inte är skadad. Koppla omedelbart bort batteriladdaren om strömsladden är skadad.
 • När laddaren inte används ska den förvaras i ett torrt, frostfritt och rent utrymme med en temperatur på 5–25 °C.
 • När laddningen är klar kopplar du bort batteriet från laddaren och drar ut kontakten. Om laddaren lämnas ansluten under längre perioder kan den utsättas för påfrestningar och livslängden förkortas.
Var den här artikeln till hjälp?