Bränslepip

Adapter

Adapter

För montering av Husqvarna bensinpip på 5 l Husqvarna miljövänliga engångsdunk.

7,90 € Rek. ca.pris inkl. moms