Hållbarhet och innovation: Funderar du på att köpa en maskin? Tänk om


En grön digital utveckling för mer levande städer

Hur kan en smart park bidra till en smart stad? Hur kan satellitdata möjliggöra bättre trädvård? Hur kan anslutningsmöjligheter förbättra parker, idrottsplatser, urbana skogar och urbana jordbruk? Det här var några av många frågor som togs upp under den internationella konferensen Living City 2019, som anordnades av Husqvarna.

Sedan 2015 har vi anordnat en årlig konferens som utforskar framtiden inom professionell anläggning av grönområden. Syftet är att öka medvetenheten om lösningar som minskar utsläppen och förbättrar stadsmiljön och människors välbefinnande. Vi vill också uppmuntra till samtal kring hur befintlig och ny teknik kan göra städerna grönare och mer beboeliga.

Konferensen har tidigare ägt rum i Antwerpen i Belgien (2015), Stockholm (2016), Edinburgh i Skottland (2017) och Hamburg i Tyskland (2018). Hösten 2019 hölls konferensen i Göteborg och bytte då namn från Silent City till Living City.

Ny testbädd för innovativ hantering av grönområden

Utöver många föredrag om ny forskning och nyskapande lösningar för en mer digitaliserad, effektiv och hållbar hantering av grönområden fokuserade man stort på den nya testbädden Hållbara Smarta Parker. Syftet med testbädden är att skapa en tvärfunktionell, öppen och innovativ demonstrationsarena. Målet är att hitta sätt att höja effektiviteten inom underhåll av grönområden, öka parkernas rekreationsvärde och minska miljöbelastningen med hjälp av digitalisering och automatisering.

Testbädden kommer att omfatta flera olika projekt, inklusive tester av prototyper. Det är ett samarbetsprojekt med flera parter i Göteborgs Stad, inklusive park- och naturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, bostadsbolaget Bostads AB Poseidon, miljöförvaltningen, Göteborgs Stads Leasing, Johanneberg Science Park och Husqvarna.

Liknande artiklar

 • Battery Box Tools for You
  Sustainovate

  Använd någon annans maskin

  Vi tror att delning av utrustning kan bli ett utmärkt komplement i framtiden. Därför utför vi testprojekt som Tools for You.

 • Fleet carbon footprint
  Sustainovate

  Gör ett mindre intryck

  Om du arbetar professionellt och byter från bensindrivna till batteridrivna maskiner kan du se hur allt du gör påverkar miljön. Allt tack vare vår digitala funktion för att beräkna koldioxidavtryck.

 • X-Torq hero
  Sustainovate

  En renare arbetsplats

  Våra batteridrivna produkter är visserligen kraftfulla, men ibland behöver man bensindrivna maskiner för riktigt tuffa uppgifter. Som tur är leder vår X-Torq®-motorteknik till väsentligt lägre avgasutsläpp. Bra för dig och alla i din närhet.