Användning


Så här får du ut det mesta av din röjsåg

När du ska röja är röjsågen det mest mångsidiga redskapet. Här är en lista med tips på hur du arbetar säkert och effektivt med din Husqvarna röjsåg.För det första ska du börja med en övergripande plan över hur du tänker röja ett stort område. Då behöver du inte stanna upp och fundera på vad du ska göra härnäst under tiden du arbetar, vilket sparar tid. Gå alltid på ett systematiskt sätt så att du är tillbaka vid startpunkten när det är dags för nästa bränslepåfyllning. Om du arbetar i en sluttning ska du börja längst ned och arbeta dig uppåt i stället för att gå uppifrån och ned.

Säkerhetsutrustning

När du arbetar med en röjsåg ska du använda skyddskläder som:

Före start

Gör det till en vana att innan du börjar arbeta kontrollera om det finns synliga sprickor på klingan eller den skärutrustning du använder, och se till att:
  1. Låsmuttern och tanklocket är ordentligt åtdragna
  2. Klingskyddet inte är skadat
  3. Gasreglaget, stoppkontakten och ljuddämparen fungerar på avsett vis
  4. Klingan inte roterar när motorn är i tomgångsläge
  5. Selen är inställd så att den sitter bekvämt och säkerhetsutlösningen fungerar

Komma igång

Se till att människor inte står för nära när du arbetar. Ett avstånd på minst 10 meter är lämpligt. Placera maskinen på marken mot en fast yta med skärdelen i riktning bort från omgivande objekt. Tryck ned maskinen med en hand, inte med foten, och ta tag i starthandtaget med den andra handen. Dra långsamt tills du känner ett motstånd, och dra sedan hårt och snabbt. När motorn startar ska du komma ihåg att återställa chokereglaget.

Selen

Genom att använda en sele fördelar du effektivt röjsågens vikt och får dessutom god balans, vilket gör att maskinen känns både lättare och mer lättstyrd. För nödlägen har selen en snabbutlösningsfunktion så att du omedelbart kan släppa röjsågen. Se till att du vet hur den fungerar innan du sätter igång.När du har ställt in selen så att den passar din kropp är det dags att gå vidare till själva röjsågen. Här är tre saker du kan finjustera för maximal säkerhet och effektivitet:Så ställer du in röjsågen

När du har ställt in selen så att den passar din kropp är det dags att gå vidare till själva röjsågen. Här är tre saker du kan finjustera för maximal säkerhet och effektivitet:
  1. Öglan. När du släpper handtaget ska sågklingan balansera mjukt mot marken. För att detta ska ske ska du justera upphängningsöglan på riggröret så att du får rätt balans. För bästa resultat ska du göra det när tanken är halvfull.
  2. Styrhandtaget. Styrhandtaget ställs lätt in i sidled. Ställ in det så att det hamnar precis framför dina armar.
  3. Handtagen. Ställ in handtagen så att din armbågsvinkel är ungefär 120 grader när röjsågen hänger fritt. Var försiktig så att du inte lutar styrhandtaget så att röjsågen hamnar för nära kroppen.
Brushcutter with a harness

Underhåll och service

En välfilad klinga gör arbetet mycket mer effektivt. Därför ska du fila klingan ganska ofta, helst efter varje tankning. Regelbundet underhåll ökar också maskinens livslängd. Kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare [länk till Sök återförsäljare] om du inte har tid att göra det själv. Det är väl värt det.

Liknande artiklar