Husqvarna-metsänraivaussahojen varaosat ja lisävarusteet

Suojukset

Tehokkaan työkalun kanssa työskenneltäessä on huolehdittava myös tarvittavista varotoimista. Jos metsänraivaussahan teräsuojus vaurioituu, se on vaihdettava.