Husqvarna Care™ -vakuutussopimuksen yleiskatsaus

Rahoitettujen resurssien omistaja ja vakuutuksen vakuutuksenottaja on Husqvarna Commercial Solutions (HCS).

Vakuutuksen edut

Vakuutus kattaa fyysiset vauriot tai vakuutetun laitteen menetyksen äkillisen ja odottamattoman ulkoisen tapahtuman, kuten tulipalon, salamaniskun, vesivahingon, varkauden, vandalismin ja onnettomuuksien varalta.

 • Vakuutus korvaa korjauksen tai uuden vastaavan laitteen, jos laite katoaa tai vaurioituu täysin.
 • Korvausvaatimusten nopea käsittely – korvausvaatimukset käsitellään nopeasti ja tehokkaasti, jotta voit saat laitteen jälleen käyttöön mahdollisimman pian.
 • Normaaliin huoltoon liittyvissä korjauksissa on alhaiset omavastuumaksut.
ALKUPERÄISET LAITEKUSTANNUKSETOMAVASTUU
0–20 000 SEK500 SEK
20 001–50 000 SEK1 000 SEK
50 001–100 000 SEK2 000 SEK
yli 100 000 SEK5 000 SEK

HUOMAUTUS: Omavastuusummat ilmoitetaan vain Ruotsin kruunuissa, ja ne vaihdetaan paikalliseen valuuttaan kussakin yksittäisessä vakuutustapauksessa. Tämän käytännön ja Ruotsin kruunun arvon alenemisen vuoksi on parasta, että jokainen markkina-alue laskee omavastuun Ruotsin kruunun perusteella.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus astuu voimaan sinä päivänä, jona laite toimitettiin vuokraajalle, mutta ei kuitenkaan koskaan myöhempänä päivämääränä kuin sinä, jona vakuutuksenottaja ottaa vastuun laitteesta.

Vakuutus raukeaa, kun rahoitussopimuksessa määritetty sopimusaika päättyy tai jos rahoitussopimus irtisanotaan ennenaikaisesti.

Vakuutuksen kattavuus

Vakuutus kattaa fyysiset vauriot tai vakuutetun laitteen menetyksen äkillisen ja ennakoimattoman ulkoisen tapahtuman seurauksena, jonka johdosta laitteen arvo laskee tai se menetetään.

Korvausperusteet

Korvaus myönnetään vain, jos tapahtumien ajankohta, paikka ja kulku voidaan määrittää ja jos laite on suojattu kohtuullisin turvatoimin, jotka ovat oikeassa suhteessa varastetun laitteen arvoon ja asiakkaan vastuuseen.

Jos laite vaurioituu, se on korjattava. Jos laite ei ole korjauskelpoinen, se on korvattava.

Erityiset poikkeustapaukset

Korvausta ei makseta seuraavissa tapauksissa:

 • Vauriot johtuvat laitteen sisäisistä vioista tai puutteista laitteen suunnittelussa, materiaaleissa tai valmistuksessa.
 • Jos kyseessä on normaalin tehdastakuun alainen vaurio tai vika, se kuuluu normaalin Lease Plus -sopimuksen piiriin.
 • Petoksesta tai muusta omaisuusrikoksesta aiheutuvat vauriot tai menetykset.
 • Pienet vauriot (naarmut jne.), jotka eivät vaikuta tuotteen käytettävyyteen tai jotka voidaan poistaa normaalissa huollossa.
 • Vauriot, jotka johtuvat kulumisesta, korroosiosta, pinnoituksesta, virheellisestä käsittelystä tai asennuksesta tai huollon laiminlyönnistä, esimerkiksi tuotteen käyttöohjeita ei ole noudatettu.

Varkautta koskevat erityisehdot

 • Jos laite jätetään tilapäisesti moottoriajoneuvon tavaratilaan, ajoneuvon tavaratilan luukku tai muut sisätilat on lukittava ja ajoneuvon turvajärjestelmä on kytkettävä käyttöön.
 • Jos laite jätetään toimitilaan tai ulkotiloihin, kaikki sisäänpääsytiet on lukittava ja suojattava ja laitetta on säilytettävä poissa näkyvistä, sillä laitteen vakuutus ei kata varkautta, ellei murtautumisesta ole todisteita (jälkimmäinen vaatimus ei koske robottiruohonleikkureita).
 • Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa mihinkään julkiseen tilaan eikä mihinkään muuhun tämäntyyppiseen tilaan.

Omavastuu

Yllä olevassa taulukossa esitetyt valuuttasummat viittaavat kyseessä olevan maan paikalliseen valuuttaan.

Muussa tapauksessa omavastuu mainitaan sopimuksessa.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Lisätietoja aiheesta
vakuutusHusqvarna Care™