Chainsaw 560XP
  1. Vastuuntuntoista suunnittelua
Tarinoita ja ideoita

Puunhoito ja luonnonsuojelu – luonnollinen osa modernia metsänhoitoa

Metsät ovat arvokkaita, ja niiden hoidosta on huolehdittava pitkäjänteisesti. Siksi puunhoidon ja luonnonsuojelun on ehdottomasti oltava osa modernia metsänhoitoa.

Metsät ovat kasvien ja eläinten elinympäristöjä, arvokkaita puutavaran lähteitä ja paikkoja, joihin me ihmiset menemme rauhoittumaan. Me husqvarnalaiset toivomme, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia metsistä. Metsänhakkuissa on otettava huomioon myös metsän kasvit ja eläimet sekä ajateltava muita metsässä liikkujia, kuten metsästäjiä ja ulkoilijoita. Varsinkin taajamahakkuissa ympäristöön on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota.

Chainsaw 562 XP

Vastuuntuntoista suunnittelua

Metsikön kaadon suunnitteluun kuuluu myös luonnonsuojelu. Luonnonsuojelua koskevat määräykset vaihtelevat maittain ja metsätyypin mukaan. Ota selvää Suomessa voimassa olevista määräyksistä ja suosituksista metsänhoito- ja luonnonsuojeluviranomaisilta.

Ympäristöystävällisyys

Lue lisää sitoutumisestamme ympäristöystävällisyyteen

Lue lisää