Book shelves
 1. Tuoli
 2. Kirjahylly
 3. Suositellut tuotteet
Ohjeet ja oppaat

Pikaopas moottorisahalla veistämiseen

Nopeasti suosiotaan kasvattava moottorisahalla veistäminen on lähtöisin perinteisestä puunveistämisestä, jota ensimmäiset moottorisahataiteilijat nykyaikaistivat 1950-luvulla.

Tuoli

Teddy bear
 1. Päätä ensin tuolin korkeus. Korkeuden määrittää kohta, jossa kaksi ensimmäistä vinoa sahausta kohtaavat.
 2. Tee vastaavat sahaukset 90 asteen kulmassa ensimmäisiin sahauksiin nähden. Tämä määrittää jalkojen paksuuden.
 3. Irrota kuori jaloista sahaamalla suoraan alas kaikilta puolilta.
 4. Käännä tuoli ympäri ja sahaa vinossa linjassa, jotta saat aikaan halutun kulman selkänojaan. Jätä tarpeeksi tilaa istuinosaa varten.
 5. Viimeinen sahaus: Aseta tuoli poikittain maahan ja sahaa suoraan alaspäin kohtaan, jossa selkänoja alkaa. Valmista!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 1 (Next Web Crop)
Vaihe 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 2 (Next Web Crop)
Vaihe 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 3 (Next Web Crop)
Vaihe 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 4 (Next Web Crop)
Vaihe 4
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 5 (Next Web Crop)
Vaihe 5
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 6 (Next Web Crop)
Valmista!

Kirjahylly

Book shelves
 1. Aloita leikkaamalla tukki neljään korkeaan pitsaviipaleen mallisiin paloihin.
 2. Tee viilto puun keskelle samalla tekniikalla kuin puuta kaataessasi: yksi viilto suoraan sivulta ja toinen hieman vinossa ylhäältä alaspäin. Alahylly tehdään sahaamalla tukkia kahdesta kohtaa sivusuunnasta haluttuun syvyyteen, ja sahaamalla irti näiden kahden kohdan välinen osa.
 3. Tee muutama lovi tukin yläosaan.
 4. Poista lovessa jäljellä oleva puu taltalla tai vastaavalla työkalulla. Valmista!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 1 (Next Web Crop)
Vaihe 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 2 (Next Web Crop)
Vaihe 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 3 (Next Web Crop)
Vaihe 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 4 (Next Web Crop)
Vaihe 4

Husqvarna tarjoaa tämän artikkelin sisällön vain henkilökohtaiseen käyttöön ja inspiraatioksi. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi oppaana valmistusprosesseja tai muita kaupallisia tarkoituksia varten. Artikkelin sisältö on vain havainnollistavaa, eikä artikkeli sovellu käytettäväksi suunnitteluoppaana tai tarjoa minkäänlaisia kestävyyteen liittyviä neuvoja. Artikkelissa olevien tietojen käyttö on täysin käyttäjän omalla vastuulla. Husqvarna tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa sisällön virheistä tai epätarkkuuksista tai tietojen pohjalta tehdyistä toimenpiteistä. Husqvarna sanoutuu irti kaikista nimenomaisista tai epäsuorista takuista, jotka koskevat tarjottujen sisältöjen tarkkuutta tai tietojen soveltuvuutta mihin tahansa tarkoitukseen. Husqvarna ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välillisistä ja rangaistusluonteisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän innostavan artikkelin käytöstä tai käytön estymisestä.

Lue moottorisahan mukana toimitetut käyttöohjeet huolellisesti ennen moottorisahan käyttämistä, ja käytä aina suositeltuja suojavarusteita.