Tuotteet ja innovaatiot

Neutraali on meille normaalia

Re-Power – hiilineutraali polttoaine

Vietämme eniten aikaa luonnossa. Siksi ihmisistä ja ympäristöstä välittäminen on meille luonnollista. Husqvarnan uudet kaksi- ja nelitahtimoottorien uusiutuvat Re-Power-alkylaattibensiinit palavat puhtaammin kaksi- ja nelitahtimoottoreissa verrattuna tavalliseen polttoaineeseen.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

Miten Re-Power vaikuttaa ympäristöön?

Polttomoottorien polttoaineista syntyy käytössä hiilidioksidipäästöjä. Re-Poweria käytettäessä osa hiilidioksidipäästöistä tulee uusiutuvasta raaka-aineesta, mikä vähentää hiilijalanjälkeä verrattuna tavalliseen alkylaattibensiiniin.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Miten tartumme näihin ongelmiin?

Vähentämällä päästöjämme pienennämme hiilidioksidivaikutustamme. Tämä ei kuitenkaan riitä. Hiilineutraalin jalanjäljen saavuttamiseksi olemme päättäneet erottua joukosta.

Yhteistyössä First Climate Market AG:n kanssa ostamme päästöoikeuksia Intiassa sijaitsevan tuulivoimalan päästökompensaatioprojektin perusteella. Projekti on sertifioitu puhtaan kehityksen mekanismin ja Gold Standardin mukaisesti.

Windmill

Kuinka pitkälle olemme päässeet?

Voimme ylpeinä kertoa, että kaksi- ja nelitahtimoottoreille tarkoitetut Re-Power-polttoaineet ovat ilmastoneutraaleja. Tehtävää on vielä paljon, mutta tämä on askel oikeaan suuntaan.

Husqvarna on sitoutunut vähentämään hiilijalanjälkeä niillä alueilla, joihin voimme vaikuttaa. Ilmastoneutraali aloitteemme laajenee hiilipäästöjen vähentämisestä ja maailmanlaajuisten standardien noudattamisesta. Se on läsnä kaikessa, mitä teemme – vähähiilinen yhteiskunta vaatii yhteispeliä kaikissa vaiheissa.

Xplorer Solid outdoors forest

Usein kysyttyä

Husqvarna on sitoutunut vähentämään hiilijalanjälkeä niillä alueilla, joihin voimme vaikuttaa. Asiakkaat haluavat nykyisin tuotteita, joiden hiilijalanjälki on pieni ja jotka tukevat heidän pyrkimyksiään päästä ilmastoneutraaleiksi. Työntekijät arvostavat työnantajia, jotka omistautuvat ympäristönsuojeluun, ja sijoittajat analysoivat ilmastoriskejä sijoitussalkuissaan. Siksi on olemassa useita hyviä syitä yrityksille ryhtyä toimiin ilmaston suojelemiseksi.

Hiilijalanjälki määritellään yksilön, organisaation tai tuotteen aiheuttamiksi kokonaispäästöiksi ja ilmaistaan hiilidioksidiekvivalenttina. Useimmissa tapauksissa kokonaishiilijalanjälkeä ei voi laskea tarkasti, koska tiedot ovat puutteellisia ja vaikuttavien prosessien yhteydet monimutkaisia.

Yleisesti ottaen polttoaineen suurin hiilijalanjälki liittyy käyttövaiheeseen. Hiilipäästöjä syntyy myös raaka-aineiden talteenotosta sekä polttoaineen tuotannosta ja jakelusta. Kasvattamalla uusiutuvan raaka-aineen määrää polttoaineessa voidaan käytönaikaisia fossiilipäästöjä vähentää.

Päästöoikeus on taloudellinen mittayksikkö, joka antaa organisaatioille ja yksilöille mahdollisuuden tukea siirtymistä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Aina, kun projektissa todetaan metrisen hiilidioksiditonnin vähentyminen, välttäminen tai poistaminen, luodaan yksi päästöoikeus. Kun päästöt on vähennetty minimiin, yritykset voivat laajentaa ilmastotoimiaan ostamalla päästöoikeuksia.

Yksi päästökompensaatio tarkoittaa yhden ilmakehään päästetyn hiilidioksiditonnin korvaamista estämällä yhtä hiilidioksiditonnia pääsemästä ilmakehään muualla (esimerkiksi sijoittamalla uusiutuvaan energiaan) tai poistamalla ilmakehästä sinne jo päässeen tonnin hiilidioksidia (esimerkiksi tukemalla puiden istutusta).

Päästökompensaatiota mitataan hiilidioksidiekvivalenttitonneina (CO2e). Yksi päästökompensaatiotonni vastaa yhden hiilidioksiditonnin tai sitä vastaavien muiden kasvihuonekaasujen vähentämistä.

Kioton pöytäkirjassa määritetään kompensaatiot tavaksi, jolla valtiot ja yksityiset yritykset voivat ansaita päästöoikeuksia, joilla voidaan käydä kauppaa. Kioton pöytäkirjassa määritellään puhtaan kehityksen mekanismi (CDM), joka vahvistaa ja mittaa päästöjen vähennysprojekteja sen varmistamiseksi, että niistä saadaan todellista hyötyä ja että ne ovat todellisia lisätoimia, joihin ei muuten ryhdyttäisi.

Gold Standard eli Gold Standard for the Global Goals, on standardi ja logosertifiointimerkintäohjelma muille kuin valtioiden päästövähennysprojekteille puhtaan kehityksen mekanismissa (CDM). Sitä julkaisee ja hallitsee Gold Standard Foundation, Sveitsin Genevessä toimiva yleishyödyllinen säätiö.

Standardit on luotu takaamaan ostajille, että tietyssä projektissa aikaan saadut päästöjen vähennykset ovat todellakin todellisia, mitattavissa ja täydentäviä. Standardit antavat laadukkaita, riippumattomasti vahvistettavia arvioita projektissa saavutetuista päästövähennyksistä.

Husqvarnan kaksi- ja nelitahtimoottoreihin tarkoitetut Re-Power-alkylaattibensiinit.

Tietyn tuotteen käyttöiän arvioitu energiankulutus (mitattu teho). Tämä energiankulutus kerrotaan käyttömaan hiilipäästömuuntokertoimella. Re-Power-polttoainelitra kerrotaan bensiinin päästökertoimella. Tulos vastaa yhden bensiinilitran hiilipäästöä.

Siihen sisältyy polttoaineen käyttövaihe. Tuotannon tai jakelun hiilijalanjälki ei sisälly.

First Climate Markets AG on johtava uusiutuvan energian, päästökompensaatioiden ja kastelunhallintaratkaisujen toimittaja. Yritys tukee yksityisiä ja julkisia organisaatioita Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Amerikoissa niiden pyrkimyksissä saavuttaa ilmastonsuojelun ja kestävän kehityksen tavoitteensa kehittämällä ja toimittamalla vihreitä energiaratkaisuja, laskemalla, vähentämällä ja kompensoimalla hiilipäästöjä ja kehittämällä kastelunhallintastrategioita.

Ympäristöystävällisyys

Lue lisää sitoutumisestamme ympäristöystävällisyyteen

Lue lisää