Ohjeet ja oppaat

Moottorisahan ketjun teroittaminen

Tylsällä ketjulla sahaaminen lisää polttoaineenkulutusta ja kuluttaa sahaa. Onneksi voit välttää nämä ongelmat, kunhan muistat viilata ketjun säännöllisesti ja ohjeita noudattaen. Tästä artikkelista saat kaikki tarvittavat tiedot ketjun teroittamiseen.

Viilaustarvikkeet

Tarvitset ketjun teroittamiseen seuraavat välineet:

 • Pyöröviila
 • Lattaviila
 • Viilanohjain
 • Teroitustuki

Muista, että pyöröviilan ja viilanohjaimen koko ja ulkonäkö vaihtelevat ketjutyypin mukaan.

How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Viilauskulmat

Ketjun leikkuuhampaat viilataan seuraavien kulmien mukaan:

 • ylälevyn kulma
 • sivulevyn kulma
 • viilauskulma
 • syvyyden säätö

Kulmat voivat vaihdella teräketjun tyypin mukaan. Voit viilata leikkuuhampaaseen oikeat kulmat helposti viilanohjaimen avulla. Näin sinun ei tarvitse miettiä eri viilauskulmia ja saat varmasti hyvän lopputuloksen. Viilaa leikkuuhampaat helposti oikeisiin kulmiin noudattamalla ohjeita.

Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1 (2:3 ratio)

Kuinka usein ketjua on viilattava?

Teräketju tylsyy vähitellen, vaikka olisit välttänyt ketjua nopeasti kuluttavia kohteita (esimerkiksi kivet ja maaperä). Tällöin ketjusta tulee tylsä. Jos teräketjulla on sahattu kiveen, ketjusta tulee käyttökelvoton ja se on välittömästi teroitettava. Jos käytät moottorisahaa miltei koko päivän, teräketjua on syytä teroittaa viilaamalla aina polttoaineen lisäämisen yhteydessä. On helpompi teroittaa vähän ja usein kuin antaa viilausvälin venyä pitkäksi. Siten myös tarkkuus paranee ja työ on tehokkaampaa.

Ketjun viilaaminen

Suosittelemme Husqvarna-viilanohjaimen käyttöä, jotta lopputulos on paras mahdollinen. Pyri viilaamaan leikkuuhampaasta mahdollisimman vähän materiaalia.

Etsi ensin kulunein leikkuuhammas. Kaikki leikkuuhampaat on viilattava yhtä pitkiksi kuin kulunein leikkuuhammas.

 • Aseta viilanohjain teräketjulle. Ohjaimessa olevien nuolten on osoitettava teräketjun pyörimissuuntaan (kärkipyörää kohti). Varmista, että ohjain koskettaa teräketjua.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1
 • Käytä pyöröviilaa. Aseta viila 90 asteen kulmaan viilanohjaimen rulliin nähden. Viilaa molemmilla käsillä. Viilan on oltava molempien rullien päällä. Viilaa leikkuuhammasta itsestäsi pois päin sulavin vedoin.
 • Viilaa seuraavaksi loput hampaat. Jokainen leikkuuhammas on viilattava teräväksi. Kaikkien leikkuuhampaiden on ehdottomasti oltava samanpituisia.
Working with chainsaws part 1
 • Kun olet viilannut kaikki leikkuuhampaat yhdeltä puolelta, avaa puristin ja kiinnitä terälevy toisesta suunnasta. Teroita sitten leikkuuhampaat samaan tapaan vastakkaisesta suunnasta.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Viilaaminen metsässä

Teroitustuki on kätevä työkalu viilattaessa metsässä. Lyö teroitustuki kiinni kantoon tai tukkiin ja kiinnitä terälevy siihen samalla tavoin kuin ruuvipenkkiin. Noudata viilausohjeita.

Working with chainsaws part 1

Syvyydensäädön viilaaminen

Syvyydensäätöasetus määrittää, kuinka syvälle leikkuuhammas sahaa. Jos syvyydensäätöasetus on säädetty hyvin pieneksi, hammas leikkaa puuta hyvin vähän.

Jos syvyydensäätö on säädetty liian suureksi, leikkuuhammas leikkaa puuta liian syvään. Sahaus on tällöin voimakasta ja saha tärisee. Tämä lisää takapotkun vaaraa ja altistaa moottorisahan tarpeettomalle rasitukselle.

Tarkista syvyydensäätö sen jälkeen, kun leikkuuhampaita on viilattu 3–5 kertaa normaalissa kulutuksessa, ja useammin, mikäli teräketjua käytetään paljon. Tarkista syvyydensäädön korkeusasetus ja määritä oikea korkeus syvyydensäätötyökalun ja lattaviilan avulla. Syvyydensäätötyökaluun on merkitty joko Soft (pehmeä puu, havupuu) tai Hard (kova tai jäätynyt puu, lehtipuu).

Ketjun vaihtaminen

Moottorisahan teräketju on vaihdettava, kun pisin osa leikkuuhampaasta on alle 4 mm tai jos huomaat halkeamia.