Ylläpito


Robottiruohonleikkurit – usein kysyttyä

Automower®-leikkurin hankinta

Viekö Automower®-leikkurin omistaminen ja käyttö paljon aikaa?

Ei, Automower®-leikkurin käyttö on hyvin yksinkertaista. Leikkuutulos on aina hyvä, eikä käyttäjän tarvitse tehdä mitään. Kun Automower® on asennettu, se huolehtii itsenäisesti siitä, että nurmikko on hyvin leikattu. Tämä ei vaadi osallistumistasi, vaan leikkuri toimii – olitpa kotona, työssä tai lomalla. Nurmikko on aina hyvin hoidettu, mutta sinun ei tarvitse osallistua leikkaamiseen.

Onko se helppokäyttöinen?

Kyllä, käyttö on hyvin helppoa. Perinteisiin ruohonleikkureihin verrattuna robottileikkurimme on erittäin kevyt, sillä se painaa vain 7–14 kg. Ohjauspaneelia on helppo seurata ja käyttää. Kun Automower® on saatu käyttöön, se pärjää omillaan.

Onko Automower® meluisa?

Ei lainkaan. Automower®-leikkurin melutaso on erittäin matala, mallista riippuen 58–69 dB(A). Vertailukohtana voidaan käyttää perinteisiä ruohonleikkureita, joiden melutaso on 95–100 dB(A). Automower®-leikkurin voi jättää huoletta puutarhaan leikkaamaan nurmikkoa, sillä se ei häiritse perhettäsi tai naapureita.

Mitkä ovat Automower®-leikkurin ympäristövaikutukset?

Koska Automower® on akkukäyttöinen, sen käytöstä ei synny päästöjä. Lisäksi varsinainen energiankulutus on hyvin vähäistä. Käyttökustannukset ovat vain noin 11–60 euroa kautta kohden, kun niihin lasketaan sähkönkulutus. Nurmikon koko vaikuttaa kustannuksiin.

Pahentaako jatkuva leikkaaminen allergioita?

Päinvastoin. Jos sinulla on ruohoallergia tai heinänuha, Automower® voi olla sinulle hyvä ratkaisu. Automower® leikkaa nurmikon itsenäisesti ilman valvonnan tarvetta, mikä automaattisesti tarkoittaa sitä, ettei käyttäjän tarvitse olla kosketuksissa leikkuujätteeseen. Lisäksi nurmikko pysyy aina niin lyhyenä, etteivät allergeenit pääse leijumaan ilmassa.

Automower®-leikkurin käyttö

Miten Automower® asennetaan?

Asennus on helppo tehdä itse. Noudata vain käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Asennus kestää 2–5 tuntia alueen koosta ja muodosta riippuen. Myyjä- tai huoltoliike saattaa myös tarjota asennuspalvelua, jonka kustannus vaihtelee vaadittavan työn mukaan. Asennus ei sisälly tuotteen hintaan.

Miten Automower® käynnistetään ja pysäytetään?

Kun järjestelmä on asennettu, sinun on kytkettävä virta pääkatkaisimesta, painettava START-painiketta (jos mallissa on sellainen) ja suljettava näppäimistön salpa. Robottileikkuri pysäytetään suurta pysäytyspainiketta painamalla.

Onko rajakaapeli kaivettava maahan?

Ei. Kaapeli voidaan kiinnittää maanpintaan käyttämällä asennussarjan mukana toimitettuja sinkilöitä. Muutaman viikon kuluttua nurmi kasvaa kaapelin päälle ja se peittyy näkyvistä. Hyvä vinkki on leikata nurmikko mahdollisimman lyhyeksi kaapelin asennuspaikan ympäriltä, jotta kaapeli saadaan kiinnitettyä mahdollisimman lähelle maanpintaa. Jos kuitenkin haluat kaivaa kaapelin maahan, se on mahdollista. Suositeltu syvyys on 3–10 cm.

Mitä tapahtuu, jos unohdan PIN-koodini?

Sinun on otettava yhteys jälleenmyyjään, joka auttaa palauttamaan PIN-koodin.

Sopivat puutarhat

Mikä on Automower®-leikkurin suurin toiminta-alue?

Automower® pystyy leikkaamaan leikkurin mallista ja puutarhan muodosta riippuen enintään 6 000 m² +/- 20 %.

Tarvitsenko yhä perinteistä ruohonleikkuria?

Et. Suosittelemme siistimään nurmikon reunat trimmerillä, jotta piha-alue näyttää huolellisesti viimeistellyltä.

Entäpä, jos leikattava alue on suurempi kuin 6 000 m²?

Suuremmalle alueelle voidaan asentaa kaksi tai useampia leikkureita toimimaan rinnakkain. Useampia leikkureita on asennettu rinnakkain yleisesti ympäri maailman.

Voinko käyttää Automower®-leikkuria pienissä puutarhoissa?

Kyllä. Leikkuuaika säädetään puutarhalle sopivaksi ajastintoiminnon avulla. Pikaoppaassa kerrotaan mallikohtaiset leikkuumäärät tuntia kohden, mikä helpottaa ajastimen säätöä puutarhan kokoa vastaavaksi.

Pystyykö Automower® leikkaamaan kaikentyyppisissä puutarhoissa?

Periaatteessa kyllä. Automower® pystyy leikkaamaan alueilla, joita voidaan leikata perinteisillä ruohonleikkureilla. Mukavuudesta saattaa joutua tinkimään, jos puutarha koostuu useista pienistä ja erillisistä nurmialueista, sillä silloin leikkuria on siirreltävä alueelta toiselle käsin. Asennuksen aikana on varmistettava, ettei Automower® leikkaa alueilla, joilla sen ei haluta leikkaavan. Näitä ovat esimerkiksi kukkapenkit, pensaat, puut, kivet jne.

Pystyykö Automower® leikkaamaan epätasaista nurmikkoa?

Suurten vetopyörien ansiosta Automower® pärjää hyvin epätasaisilla pinnoilla. Se toimii myös kaltevuudeltaan jopa 45 prosentin rinteissä (24°). Pienet ja syvät kuopat ovat ainoa este, johon Automower® saattaa jäädä kiinni. Automower® on tarpeeksi pieni seuraamaan epätasaisen maaperän muotoja. Se ei riko maaperän kohoumia, mikä on usein ongelmana suurempien leikkurien kanssa.

Pystyykö Automower® kulkemaan kapeiden käytävien läpi?

Kyllä, Automower® kulkee mallista riippuen jopa vain 60 cm leveistä käytävistä.

Pystyykö Automower® tunnistamaan nurmikolla lojuvia esineitä, kuten vaatteita ja leluja?

Ei. Leikkurin omistajan on siivottava ylimääräiset esineet pois nurmikolta. Automower® voi vahingoittaa kaikkia esineitä, jotka ovat tarpeeksi pieniä jäämään sen alle. Esineet voivat myös vahingoittaa leikkurin teriä. Varmista, että pienet esineet on siivottu nurmikolta ennen Automower®-leikkurin käyttöä.

Entä männynkävyt, puiden oksat ja maahan pudonneet hedelmät?

Jotta leikkurin terien käyttöikä pysyisi mahdollisimman pitkänä, tällaiset esteet on haravoitava tai kerättävä pois säännöllisesti. Ne eivät vaurioita leikkuria, mutta nopeuttavat sen terien kulumista. Puiden oksat voivat myös vaurioittaa tai vääntää leikkurin teriä, mikä johtaa huonoon leikkuutulokseen. 

Minulla on kaunis kukkapenkki ja puita, jotka haluan suojata. Onnistuuko se?

Jos rajakaapeli on asennettu oikein kukkapenkin, puiden, pensaiden tai muiden esteiden ympärille, Automower® ei pääse vahingoittamaan niitä tai kulkemaan kyseiselle alueelle.

Leikkaako Automower® todella pitkää ruohoa?

Jos ruoho on hyvin pitkää ja paksua, leikkuukorkeutta on alkuun nostettava. Sitten sitä lasketaan vähitellen halutulle tasolle. Ääritapauksissa nurmikko on ehkä ensin leikattava perinteisellä leikkurilla ennen Automower®-leikkurin käyttöä.

Nurmikolla on paljon sammalta. Miten se vaikuttaa Automower®-leikkurin toimintaan?

Itse asiassa Automower® vaikuttaa sammaleeseen. Nurmikon jatkuvalla leikkaamisella on positiivinen vaikutus ruohonkasvuun, minkä ansiosta sammal katoaa vähitellen nurmikolta.

Pystyykö leikkuri leikkaamaan myös sateella?

Kyllä, Automower® leikkaa nurmikkoa kaikissa sääolosuhteissa, ja se on suunniteltu leikkaamaan myös märissä olosuhteissa. On kuitenkin suositeltavaa tuoda leikkuri suojaan sisätiloihin äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten rankkasateella ja myrskysäällä.

Pystyykö leikkuri leikkaamaan, jos lämpötila on hyvin korkea?

Leikkuri on suunniteltu toimimaan jopa 45 ºC:n lämpötilassa. Kun lämpötila ylittää 25 ºC, leikkuuaika ja akun kesto lyhenevät NiMH-akkuja käyttävissä malleissa, koska akun kapasiteetti on pienempi kuumalla säällä. Suorituskyky leikkuualueella säilyy kuitenkin ennallaan. Li-Ion-akkuja käyttävien mallien toimintakyky on aina sama lämpötilasta riippumatta.

Voiko Automower®-leikkurin käytön jakaa kahden eri sijainnin – esimerkiksi kodin ja kesämökin välillä?

Kyllä. Jos hankit kaksi latausasemaa ja kaksi rajakaapelia, voit tehdä tarvittavat asennukset kahteen paikkaan ja käyttää samaa Automower®-leikkuria molemmissa paikoissa.

Leikkuujärjestelmä ja navigointi

Mitä etuja koituu nurmikon leikkaamisesta satunnaisen liikeradan mukaan?

Leikkaamalla satunnaisen liikeradan mukaan eri suuntiin nurmikon pinnasta tulee mattomainen ja tasainen koko piha-alueella. Jo 20 vuotta sitten kyseisen leikkuumallin on todistettu olevan luotettavin tapa kattaa koko piha-alue niin, ettei siihen jää leikkaamattomia alueita. Systemaattiseen leikkuuseen tarvitaan GPS-tekniikoita, mutta tämänhetkisten edullisten GPS-tekniikoiden luotettavuus ja tarkkuus eivät ole sillä tasolla, että ne päihittäisivät Automower®-leikkurin käyttämän kaapeliin ja satunnaiseen liikerataan perustuvan mallin.

Mitä hyötyä leikkuualueen määrittävästä rajakaapelista on?

Järjestelmä on hyvin kestävä ja luotettava. Se varmistaa, että leikkuri pysyy aina rajatun alueen sisäpuolella sää- ja puutarhaolosuhteista riippumatta. Se on myös hyvin helppo ja näkyvä tapa rajata leikkurin toiminta-alue.

Voidaanko Automower® varustaa GPS:llä?

Edistyksellisissä malleissa, kuten 330 X:ssä, on sisäänrakennettu GPS, joka helpottaa asennusta ja auttaa navigoinnissa. Joissain malleissa on GPS-viestintälaite, joka toimii seurantalaitteena, jos leikkuri varastetaan. Laitteen ansiosta omistaja voi olla yhteydessä leikkuriin tekstiviestitse tai iPhone-sovelluksen kautta.

Turvallisuus

Voivatko lapset leikkiä nurmikolla Automower®-leikkurin työskennellessä?

Vaikka Automower® toimii matalalla teholla, ja sen terät ovat hyvin suojattuna, ne ovat kuitenkin erittäin terävät. Sisäänrakennettu turvatoiminto varmistaa, että terät pysähtyvät automaattisesti, jos leikkuria nostetaan tai se käännetään ympäri. Leikkurin korin ulkoreuna on huomattavasti teriä pidempi, mikä estää käsien ja jalkojen joutumisen vahingossa kosketuksiin terien kanssa. Turvatoiminnoista huolimatta suosittelemme sammuttamaan Automower®-leikkurin, kun pienet lapset leikkivät nurmikolla.

Onko Automower®-leikkurissa varashälytin?

Kyllä. Automower®-leikkurissa on useita varkaudenestojärjestelmiä, jotka voidaan aktivoida. Tärkein näistä on henkilökohtainen PIN-koodi, jota ilman Automower®-leikkuria ei voi käyttää. Asennuslukko estää Automower®-leikkurin toiminnan missään muussa asennuspaikassa kuin omassaan. Aikalukko pyytää nelinumeroisen PIN-koodin käyttäjän määrittämän ajan välein. Hälytys vaatii antamaan PIN-koodin, kun Automower® sammutetaan – muutoin hälytysääni aktivoituu. Lisäksi GPS-viestintälaite sisältää GPS-seurantalaitteen, joka on saatavana lisävarusteena useimpiin malleihin.

Voiko Automower®-leikkurista olla vaaraa kissoille ja koirille?

Kokemuksemme mukaan lemmikkieläimet jättävät yleensä Automower®-leikkurin rauhaan. Automower®-leikkurissa on kuitenkin anturit, jotka saavat sen kääntymään tai muuttamaan suuntaa, jos sen tielle osuu esteitä. Jos leikkuri tästä huolimatta törmää lemmikkiin, yhteentörmäys on yleensä vain kevyt eikä todennäköisesti aiheuta vahinkoa. Jos kyseessä on kuitenkin hyvin pieni tai huonosti ympäristöönsä reagoiva lemmikki, kuten kilpikonna, suosittelemme, että leikkuria ei käytettäisi ilman valvontaa. Jos pihapiirin lähiluonnossa elää tiettävästi pieniä villieläimiä, kuten siilejä, Automower® kannattaa ajastaa leikkaamaan silloin, kun nämä eläimet eivät ole aktiivisimmillaan. 

Kunnossapito ja huolto

Missä robottileikkurin voi huollattaa ja mistä siihen saa varaosia?

Robottileikkurin voi huollattaa lähimmässä valtuutetussa huoltoliikkeessä. Huoltoliikkeet ja huoltavat jälleenmyyjät löydät jälleenmyyjähakumme avulla.

Mikä on akun käyttöikä?

Se riippuu leikattavasta alueesta ja leikkuriin asetetusta käyntiajasta. Jos käytät Automower®-leikkuria kuusi kuukautta vuodessa ja leikkuualue on 800 m², akku kestää 2–4 kautta. Voit säästää akkua asettamalla ajastimen nurmikon koon mukaan. Kuivien sääjaksojen aikana voit hyvin lyhentää käyntiaikaa tehosta tinkimättä.

Mikä on terien käyttöikä?

Terien käyttöikä määräytyy maaperän ja nurmikon mukaan. Tavallisesti terät kestävät 1–2 kk 1 000 m²:n alueella. Kevyiden terien vaihtaminen käy kätevästi tavallisen ruuvimeisselin avulla viidessä minuutissa.

Onko leikkuria säilytettävä talven ajan sisätiloissa?

Kyllä, jos leikkuri ei ole käytössä. Ennen kuin viet Automower®-leikkurin talvisäilöön, puhdista se, pyyhi kuivaksi ja varastoi sitten kuivaan tilaan, jossa ei ole pakkasta. Suosittelemme myös latausaseman säilyttämistä sisätiloissa talven ajan. Rajakaapeli jätetään paikalleen maahan.

Miten varmistetaan, että Automower®-leikkurin suorituskyky pysyy mahdollisimman hyvänä?

Terien säännöllinen vaihtaminen on ensiarvoisen tärkeää hyvän leikkuutuloksen varmistamiseksi. Ruoho kannattaa poistaa pyöristä ja koneen rungosta silloin tällöin leikkurin käyttömäärien mukaan.

Automower®-leikkurin ostaminen

Mistä voin ostaa Automower®-leikkurin?

Etsi lähin jälleenmyyjä käyttämällä jälleenmyyjähakua.

Kuinka paljon Automower® maksaa?

Hinta on noin 1 200 – 4 300 euroa mallista riippuen.

Automower®Connect

Kuinka paljon mobiilidataa leikkurin SIM-kortti käyttää kuukaudessa?

Noin 25 Mt kuukaudessa, kun kortti on käytössä.

Näkyykö prepaid-SIM-kortin jäljellä oleva saldo leikkurissa?

Ei, saat tämän tiedon operaattorilta.

Millaista SIM-korttia voin käyttää?

Mini-SIM-korttia, joka tukee 2G GPRS -yhteyttä (sopimusliittymä tai prepaid).

Mitä teen, jos olen unohtanut sovelluksen salasanan?

Käytä sovelluksen sisäänkirjautumissivulla olevaa salasanan palautustoimintoa.

Miten voin vaihtaa sovelluksen salasanan?

Sovelluksen valikon Account settings (Tilin asetukset) kautta.

Voinko vaihtaa sisäänkirjautumiseen käytettävää sähköpostiosoitetta?

Et voi, sinun on luotava uusi tili uudella sähköpostiosoitteella. Kaikki leikkurit on pariliitettävä uudelleen uuteen tiliin.

Voinko vaihtaa leikkurin PIN-koodin sovelluksessa?

Ei, leikkurin PIN-koodia ja muita turva-asetuksia ei voi muuttaa sovelluksen kautta.

Mitä sovelluksen komennolla 'Pura leikkurin pariliitos' (Unpair mower) tehdään?

Se poistaa pariliitoksen tilisi ja leikkurin väliltä. Kaikkien muiden leikkuriin liitettyjen tilien käyttöoikeudet pysyvät ennallaan.

Miten poistan kaikkien tilien pariliitokset?

Leikkurin valikon kautta.

Miksi leikkuri pysähtyy noin kymmeneksi sekunniksi, kun jotakin asetusta on muutettu sovelluksessa?

Tämä on täysin normaalia, sillä Automower® päivittää sovellukseen tehtyjä muutoksia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Automower X-line Led Lights
  Ylläpito

  Tarjoa Husqvarna Automower® -leikkurillesi all-inclusive-talvisäilytys

  Huolehdi siitä, että robottiruohonleikkurisi huolletaan perusteellisesti, ennen talvisäilytystä. Parhaimman tuloksen saat viemällä leikkurisi valtuutettulle Husqvarna-jälleenmyyjälle. He huoltavat ja varastoivat robottileikkurisi, ja varmistavat, että leikkuri on käyttövalmis uuden kauden käynnistyessä. 

 • Automower installation film
  Ylläpito

  Husqvarna-robottiruohonleikkurin käyttöönotto

  Husqvarna Automower® -ruohonleikkurin on tarkoitus helpottaa elämää, joten myös käyttöönotosta on tehty erittäin helppoa. Seuraavassa ovat ohjeet Husqvarna-robottiruohonleikkurin käyttöönottoa varten.

 • Tiller background
  Ylläpito

  Husqvarnan nurmikonhoitovinkit: maanmuokkaus

  Puutarhan multa on elollinen organismi, joka tarvitsee ilmaa, vettä ja ravinteita. Sen vuoksi maanmuokkaus on terveen puutarhan elinehto. Olemme koonneet alle maanmuokkausohjeita.