Tooted ja uuendused

Neutraalne on meie jaoks loomulik

Re-Power – süsinikuneutraalne kütus

Loodus on koht, kus me kõik veedame enamiku oma ajast, ja seetõttu on meie jaoks loomulik kanda hoolt inimeste ja keskkonna eest. Husqvarna uued kahe- ja neljataktilistele mootoritele mõeldud taastuvate koostisosadega Re-Poweri alkülaatkütused tagavad kahe- ja neljataktiliste mootorite puhul tavalise bensiiniga võrreldes puhtama põletuse.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

Kuidas mõjutab Re-Power keskkonda?

Sisepõlemismootoritele mõeldud kütused tekitavad kasutamise ajal CO2 heitmeid. Re-Poweri puhul on osa CO2 heitkogusest pärit hoopis taastuvast toormaterjalist, mis vähendab võrreldes tavalise alkülaatkütusega süsiniku jalajälge.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Kuidas me nende probleemidega tegeleme?

Kui minimeerime oma heitkogust, vähendame oma CO2 jalajälge. See ei ole aga kahjuks piisav. Süsinikuneutraalsuse saavutamiseks oleme otsustanud end eristada.

Ostame koostöös First Climate Market AG-ga krediiti, tuginedes ühe India tuulepargi süsinikubilansi tasakaalustamise projektile. Projekt on saanud sertifikaadi vastavalt puhta arengu mehhanismi ja Gold Standardi nõuetele.

Windmill

Kui kaugele oleme jõudnud?

Oleme uhked, et meie kahe- ja neljataktilistele mootoritele mõeldud Re-Poweri kütused on kliimaneutraalsed. Palju on veel teha, kuid see on samm edasisuunas.

Husqvarna on võtnud eesmärgiks vähendada oma süsiniku jalajälge valdkondades, mida me saame mõjutada. Meie kliimaneutraalsuse algatus on lisaks süsiniku heitkoguse vähendamisele ja globaalsete standardite järgimisele suurema ulatusega. Seda võib näha kõiges, mida me teeme – väikse süsiniku jalajäljega ühiskonnas peavad kõik keti lülid ühiselt pingutama.

Xplorer Solid outdoors forest

KKK

Husqvarna on võtnud eesmärgiks vähendada oma süsiniku jalajälge valdkondades, mida me saame mõjutada. Tänapäeva kliendid tahavad, et nende tooted oleksid väikse jalajäljega ja toetaksid nende püüdlusi süsinikuneutraalsuse saavutamisel. Töötajad eelistavad tööandjaid, kes on pühendunud keskkonnakaitsele, ja investorid analüüsivad oma investeerimisportfellide puhul kliimariske. See näitab, et on rohkelt häid põhjuseid, miks ettevõtted võiksid osaleda kliimakaitsealgatustes.

Süsiniku jalajälg on üksiksiku, organisatsiooni või toote põhjustatud süsinikuheitmete kogus, mida väljendatakse süsinikdioksiidi ekvivalendina. Enamikul juhtudel ei ole võimalik täielikku süsiniku jalajälge täpselt arvutada, kuna meil on ebapiisavad teadmised andmete ja sellesse panustavate protsesside omavaheliste keerukate suhete kohta.

Üldiselt on kütuse suurim jalajälg seotud kasutusfaasiga. Süsinikuheitmeid tekib ka kütuse toormaterjali hankimisel, tootmisel ja levitamisel. Kui suurendada kütuse taastuvate koostisosade osakaalu, väheneb kasutamisel fossiilsete heitmete hulk.

Süsinikukrediit on finantsiline mõõtühik, mis võimaldab organisatsioonidel ja üksikisikutel toetada liikumist süsinikuneutraalsema tuleviku poole. Iga kord kui mõni projekt kinnitab ühe tonni süsinikdioksiidi vähendamise, vältimise või hävitamise, luuakse üks süsinikukrediit. Pärast enda heitkoguste miinimumini vähendamist on süsinikukrediidi ostmine ettevõtte jaoks teine võimalus, kuidas väljaspool enda mõjuala kliimameetmeid võtta.

Süsinikubilansi tasakaalustamine ühe võrra tähendab ühe tonni atmosfääri paisatud süsinikdioksiidi (CO2) kompenseerimist, takistades tonnil süsinikdioksiidil kuskil mujal atmosfääri sattumist (nt investeerides taastuvenergiasse) või eemaldades atmosfäärist ühe juba olemasoleva tonni CO2 (näiteks toetades puude istutamist).

Süsinikubilansi tasakaalustamist mõõdetakse süsinikdioksiidi ekvivalendi (CO2e) tonnides. Üks tonn süsinikubilansi tasakaalustamist tähistab süsinikdioksiidi või selle ekvivalendi ühe tonni võrra vähendamist teistes kasvuhoonegaasides.

Kyōto protokoll on sanktsioneerinud süsinikubilansi tasakaalustamise viisina, kuidas võimaldada valitsustel ja eraettevõtetel teenida süsinikukrediiti, millega saab turul kaubelda. Kyōto protokoll pani aluse puhta arengu mehhanismile (CDM), mis valideerib ja mõõdab süsiniku heitkoguse vähendamise projekte, veendumaks, et need pakuvad autentseid eeliseid ja tegemist on ehtsate „täiendavate“ sammudega, mida ei oleks vastasel juhul ette võetud.

Gold Standard või Gold Standard for the Global Goals on standard ja logo sertifitseerimistähise programm valitsusvälistele heitmevähendusprojektidele puhta arengu mehhanismi raames. Seda avaldab ja haldab Gold Standard Foundation, mittetulundusühing, mille peakorter asub Genfis Šveitsis.

Paika on pandud standardid, mis aitavad ostjatele kinnitada, et kindla projektiga tekitatud heitkoguse vähendus on tõepoolest reaalne, mõõdetav ja täiendava tegevuse tulemus. Usaldusväärsed standardid tagavad projektiga tekitatud heitkoguse vähenduse kvaliteetse ja sõltumatult kinnitatud hindamise.

Husqvarna kahe- ja neljataktilistele mootoritele mõeldud Re-Poweri alkülaatkütused.

Hinnanguline energiakulu (mõõdetud võimsus) konkreetse kasutatava toote eluea jooksul. See energiakulu korrutatakse kasutusriigi süsiniku heitkoguse koefitsiendiga. Re-Poweri puhul on kütus liitri kohta korrutatud bensiini heitkoguse teguriga. Tulemus on võrdne ühe liitri bensiini süsiniku heitkogusega.

See hõlmab kütuse kasutusfaasi. Tootmise ega jaotamise süsiniku jalajälge ei ole arvestatud.

First Climate Markets AG on juhtiv taastuvenergia, süsinikubilansi tasakaalustamise ja veemajanduse lahenduste pakkuja. Ettevõte toetab era- ja avalikke ettevõtteid Euroopas, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas ning Lõuna- ja Põhja-Ameerikas nende kliima- ja jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisel, töötades välja ja pakkudes rohelise energia lahendusi, arvutades, vähendades ja tasakaalustades süsinikuheitmeid ning arendades vee majandamise strateegiaid.

Kestlikkus

Lugege lähemalt meie pühendumusest jätkusuutlikkusele

Loe lisaks