Tipphetked ürituselt Living City, 23. märts 2021

Me logisime sisse. Me kuulasime. Me saime targemaks. Järjekordne Living City on läbi ning täname spetsialiste, eksperte ja entusiaste, kes tulid veebis kokku, et jagada oma teadmisi ja kogemusi. Tähelepanu keskmes olid põnevad ja murrangulised arengud, mis muudavad spordi- ja golfimuru hooldamise mängureegleid. Allpool on esitatud järjekordse põneva ja eduka ürituse Living City kõige olulisemad tähelepanekud.

Kuidas saab andmete kogumine parandada muru kvaliteeti?

GreenSight on USA ettevõte, mis kogub andmeid golfi- ja spordiväljakute muru kvaliteedi kohta. GreenSighti tootearenduse asepresident Stephen Ohlson tõi meile huvitavaid näiteid selle kohta, kuidas aitavad nende teenused kvaliteeti parandada, kulusid vähendada ja kestlikkust tagada.

RoboGolfi uuring:Husqvarna Automower® robotniiduki kasutamise mõju muru kvaliteedile

Karin Juul Hesselsøe Norra NIBIO uurimiskeskusest rääkis meile tema juhitavast uurimisprojektist, mille raames uuritakse Husqvarna Automower robotniiduki mõju golfiväljakute fairway’de muru kvaliteedile. Karini esitlus hõlmas projekti ulatust ja ülesehitust ning esmaseid tulemusi.

Uued innovaatilised partnerlussuhted spordiväljakute hooldamise vallas

GML Sport AB tegeleb roheliste spordiväljakute hooldamisega. Kristoffer Palmlund Rootsi ettevõttest räägib meile raskustest, millega selles tegevusvaldkonnas kokku puututakse, ja kuidas neid saab vähendada Husqvarna robotniidukite lahenduste, uute ärimudelite ja uuenduslike partnerlussuhete abil.

Veel uudiseid CEORA kohta

Samuti avaldasime põnevaid üksikasju Husqvarna järgmise põlvkonna suuremahulise robotniitmise platvormi CEORA kohta.

Vestlusring Stephen Ohlsoni, Karin Juul Hesseløe ja Kristoffer Palmlundiga

Individuaalsete esitluste järel osalesid meie kolm külalist ka spordi- ja golfiväljakute muru hooldamisele pühendatud vestlusringis ja vastasid osalejate küsimustele.

Living City 2020

Loodust kaasav disain ja säästlik ehitamine linnaruumis

Kuidas luua ja kujundada tõeliselt säästlikke ja rohelisi tulevikulinnu? Hollandi MVRD arhitekt, linnaplaneerija ja maastikukujundaja Winy Maas tutvustab meile mõnda oma töödest ja jagab oma nägemust meie ühise linnakeskkonna tulevikuarengu kohta.

HUGSI 2.0 – maailma linnade rohesuse mõõtmine

Kui rohelised on meie maailma linnad? Sellele olulisele küsimusele aitab vastata HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index), mis kogub analüüsib andmeid 60 riigi 155 linna kohta. Digitaalsete ökosüsteemide strateeg Erik Swan tutvustab meile andmeid ja juhib tähelepanu paljudele eelistele, mida need andmed saavad kasutajatele, äriomanikele ja tervetele linnadele anda.

Andmete kogumine ja haljasalade kestlik haldamine

AGZA – Ameerika rohealade liit – on alates 2008. aastast väsimatult töötanud selle nimel, et parandada Ameerika rohealade haldamist. Asutaja ja tegevjuht Dan Mabe kutsub meid AGZA maailma ja selgitab, kuidas liit töötab – haridus- ja sertifitseerimisprogrammide kaudu, et anda rohealade haldajatele teadmised ja oskused selleks, et nad saaksid luua rahulikumaid ja säästlikumaid, väikese keskkonnamõjuga alasid.

Süsiniku jalajälg rohealade haldamisel

Fossiilkütustelt kestlikele alternatiividele ülemineku haldamiseks peab organisatsioon või linnavalitsus muutustele pühenduma. Selleks on vaja terviklikku strateegiat konkreetsete verstapostidega, mida iga organisatsioon või linnavalitsus saaks ellu viia. Husqvarna keskkonna- ja kestliku arengu juht Jonas Willaredt tutvustab meile tähtsamaid uuendusi ja teenuseid, mida Husqvarna turul pakub, et vähendada süsiniku jalajälge ja parandada meie linnaruumide üldist keskkonda.

Husqvarna CEORA

Husqvarna jätkab rohealade haldamise täiustamist põhjapanevate uuenduslike lahenduste kaudu. Robotlahenduste tootejuht Olle Markusson tutvustab meile esimest korda viimaseid tooteuuendusi, mille eesmärk on muuta rohealade haldamine lihtsamaks kõikjal maailmas.

Säästlik muruhooldus kui teenus

Uus aeg ja uued arusaamad eeldavad uute ärimudelite kasutuselevõttu. Kliendikogemuse ja turunduse direktor Eric Tinga tutvustab uue teenusena muruhooldust, mida võib pidada ringmajanduse otseteeks muruhoolduse tõhususe parandamiseni. Husqvarna robotniidukite lahendusi ja automaatsüsteeme kasutades saab tööressursse optimeerida. Tegevuse süsiniku jalajälge saab minimeerida müra ja heitetasemete olulise vähendamise kaudu, tagades kõigile turvalise kasutamise.

Kuhu me siit edasi liigume?

Rohealade haldamise valdkonda saab edasi arendada mitmel viisil. Husqvarna Living City on põgusalt käsitlenud vaid mõnda võimalikku valikut, kuid on veel palju, mida arutada ja kaaluda. Selles vestlusringis vastasid esinejad küsimustele ja tutvustasid oma ideid maastikukujunduse tuleviku kohta.