Raiderid11.02.2024

Kuidas vahetada raideri mootoriõli?

Et teie raider töötaks optimaalselt, vahetage kindlasti mootoriõli kord aastas. Parim aeg on enne hooaja algust.

Kuidas kontrollida mootoriõli taset?

 1. Parkige seade tasasele pinnale ja seisake mootor.
 2. Avage mootorikate.
 3. Vabastage mõõtevarras ja tõmmake see välja.
 4. Puhastage mõõtevarras õlist.
 5. Asetage mõõtevarras tagasi ja kinnitage.
 6. Avage ja tõmmake mõõtevarras uuesti välja ning vaadake sellelt õlitaset.
 7. Õlitase peab jääma mõõtevarda märgiste vahele. Kui tase on märgise ADD lähedal, lisage õli, kuni tase jõuab märgiseni FULL.
 8. Lisage õli läbi ava, kus asub mõõtevarras. Lisage õli aeglaselt.
 9. Enne mootori käivitamist keerake mõõtevarras korralikult kinni. Käivitage mootor ja laske sel umbes 30 sekundit tühikäigul töötada. Seisake mootor. Oodake 30 sekundit ja kontrollige uuesti õlitaset.

MÄRKUS. Kasutage kindlasti oma konkreetse raideri jaoks soovitatud mootoriõli. Seda teavet saate kontrollida kasutusjuhendist. Ärge segage omavahel kaht eri tüüpi õli.

Kuidas vahetada mootoriõli

Kui mootor on külm, käitage mootorit enne mootoriõli väljalaskmist 1–2 minutit. See teeb mootoriõli soojaks ja seda on lihtsam välja lasta.

HOIATUS! Ärge käitage mootorit enne mootoriõli väljalaskmist kauem kui 1–2 minutit. Mootoriõli läheb väga tuliseks ja võib põhjustada põletusvigastusi. Enne mootoriõli väljalaskmist laske mootoril maha jahtuda.

HOIATUS! Kui valate mootoriõli endale peale, puhastage õline piirkond seebi ja veega.

 1. Asetage mootoriõli tühjenduskorgi alla kogumisanum.
 2. Avage õli tühjenduskorgi otsas olev plastkork.
 3. Õli mahasattumise vältimiseks ühendage õli tühjenduskorgi külge plastvoolik.
 4. Avamiseks keerake õlikorki vastupäeva ja tõmmake välja.
 5. Eemaldage mõõtevarras.
 6. Laske õlil anumasse voolata.
 7. Kinnitage õli tühjenduskork.
 8. Sulgemiseks vajutage õli tühjenduskork sisse ja keerake päripäeva.
 9. Eemaldage plastvoolik ja pange plastkork õli tühjenduskorgi otsa tagasi.
 10. Eemaldamiseks keerake õlifiltrit vastupäeva.
 11. Määrige uue õlifiltri kummist tihendit kergelt uue õliga.
 12. Keerake õlifiltrit käega päripäeva, kuni kummitihend on õiges asendis, seejärel keerake veel poole pöörde võrra kinni.
 13. Lisage õli aeglaselt mõõtevarda ava kaudu. Kasutage õli, mille viskoossus sobib pildil näidatud temperatuurivahemikuga.
  HOIATUS! Ärge segage omavahel eri tüüpi õlisid.
 14. Käivitage mootor ja laske sel töötada 3 minutit tühikäigul.
 15. Seisake mootor ja veenduge, et ei esineks lekkeid.
 16. Lisage õli, et kompenseerida uues õlifiltris hoitavat õlikogust.
Kas sellest artiklist oli abi?