Kettsaed11.02.2024

Kettsae igapäevane hooldus

Teie kasutusjuhend hõlmab üldisi hooldusjuhiseid, mis pööravad suurt tähelepanu sae põhiosadele. Need nõuanded vähendavad probleeme ning aitavad tagada sae tõhusa ja ohutu seisukorra.
Tõhus hooldusprogramm peaks hõlmama ka plaanilisi hooldusi ja tootetuge kohalikult volitatud edasimüüjalt.

Pange tähele, et kõigil siin jaotises kirjeldatud hooldustoimingute kohta on meie toodete kasutusjuhendites abistavad joonised.

 1. Puhastage masin väljastpoolt.
 2. Kontrollige, et gaasihoovastiku liikuvad osad toimiksid ohutuseeskirjade kohaselt. (Gaasihoovastiku sulgur ja gaasihoovastik.)
 3. Puhastage ketipidur ja kontrollige selle ohutuseeskirjade kohast toimimist. Kontrollige, kas ketipüüdur on kahjustusteta, ja vajaduse korral asendage see alumiiniumist ketipüüduriga (saadaval varuosana).
 4. Keerake iga päev juhtplaati ümber, et kulumine oleks mõlemalt poolt ühtlane. Kontrollige, et juhtplaadis olev määrdeauk ei oleks ummistunud. Puhastage juhtplaadi soon. Kui juhtplaadil on otsatähik, määrige seda.
 5. Kontrollige, kas juhtplaat ja kett saavad küllaldaselt õli.
 6. Kontrollige, et saeketil poleks nähtavaid pragusid neetides ja lülides, et needid ja lülid poleks liiga kulunud, et saekett poleks jäik. Vajaduse korral asendage.
 7. Teritage ketti ning kontrollige selle pingust ja seisukorda. Kontrollige, et keti veoratas ei oleks liigselt kulunud, vajaduse korral asendage.
 8. Puhastage käiviti õhuvõtuava. Puhastage õhufilter.
 9. Kontrollige, et mutrid ja kruvid oleksid korralikult pingutatud.
 10. Kontrollige, kas seiskamislüliti toimib.
 11. Kontrollige, et mootorist, kütusepaagist ega -voolikutest ei lekiks kütust.
 12. Kontrollige jahutussüsteemi iga päev.

Tähtis! Enne kettsae kasutamist lugege selle kasutus- ja ohutusjuhend kindlasti hoolikalt läbi. Need juhendid hõlmavad ohutusalaseid hoiatusi, masina ohutusfunktsioone, ohutuid käivitusvõtteid ning ülevaatus- ja hooldusnõudeid, mis aitavad pikendada masina tööiga.

Vt ka jaotist:

Kettsae iganädalane hooldus

Kettsae igakuine hooldus

Kettsae vahehooldus

Kas sellest artiklist oli abi?