Privaatsuspoliitika

Husqvarna hindab teie huvi ettevõtte ja selle toodete vastu. Soovitame teil tungivalt käesolev privaatsuspoliitika enne selle veebisaidi ja alamlehtede (üheskoos „veebisait”) kasutamist läbi lugeda. Privaatsuspoliitika täpsustab, millist teavet Husqvarna AB (aval.) / GARDENA GmbH või selle grupi ettevõtted, tütarettevõtted või harukontorid (ühiselt HUSQVARNA) või kolmandad osapooled HUSQVARNA nimel sellelt veebisaidilt koguvad ning milliseid meetmeid kasutatakse teie isikuandmete kaitsmiseks. Privaatsuspoliitikaga mittenõustumisel ei tohi te veebisaiti kasutada. Privaatsuspoliitika võib aeg-ajalt muutuda, seega külastage veebisaiti korrapäraselt.

Üldine

Pange tähele, et mõne meie funktsiooni kasutamiseks ja toimingu teostamiseks ning osadele toodetele ja teenustele juurdepääsu saamiseks tuleb teil esitada veebisaidi teatud osades ennast tuvastavat teavet, nagu e-posti aadress, nimi, postiaadress, telefoninumber ja isikukood („isikuandmed”). Seega peate te käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustel selliste isikuandmete kogumise, kasutamise ja edastamise teabe täielikult läbi lugema ja sellega üheselt nõustuma.

Isikuandmete ja muu kasutajateabe kogumine ja kasutamine

Teave, mille olete HUSQVARNALE esitanud, on kaitstud andmekaitseseadustega. Isikuandmeid salvestab ning haldab HUSQVARNA ja neid kasutatakse, et hõlbustada meie toodete ja/või veebiteenuste kasutamist. Juhul kui edastate meile oma isikuandmed sooviga saada meilt vastu teavet, näiteks brošüüre või katalooge, kogume ja salvestame vastava teabe. Need andmed võimaldavad meil teie teabetaotlusi rahuldada. Teavet talletatakse piisavalt turvalises ja kaitstud keskkonnas seni, kuni HUSQVARNA usub, et see hõlbustab teiega suhtlemist. Kui soovite meie registrist oma andmed osaliselt või täielikult eemaldada, võtke ühendust ettevõttega Husqvarna [country] meiliaadressil [e-mail address] või meie postiaadressil [postal address].

HUSQVARNA võib küsida teilt täiendavat mittekohustuslikku teavet, et suurendada oma teadmisi klientide kohta, teostada otseturundust või kutsuda teid konkurssidest osa võtma. Teil on õigus vabalt valida, kas soovite nendele lisateabe päringutele vastata või mitte.

HUSQVARNA kogub ka mitteisiklikku teavet meie veebisaidi kasutamise kohta. Seda teavet kogutakse koondarvestuses ning kasutatakse ainult ettevõttesisestel eesmärkidel, et aidata meil täiustada teie veebikogemust ning lihtsustada meie veebisaidi külastamist. HUSQVARNA võib siduda selle teabe kasutaja isikuandmetega, et määratleda kasutajate materjalikasutuse harjumused. Need andmed aitavad meil veebisaiti täiustada.

HUSQVARNA ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 18-aastastelt lastelt ning meie veebisait ei ole suunatud sellistele isikutele. Soovitame lapsevanematel ja eestkostjatel jälgida aktiivselt laste tegevust ja huvisid veebis.

Isikuandmete edastamine

HUSQVARNA võib edastada (lisaks marsruutimisele) isikuandmeid, mille olete veebisaidil esitanud, kolmandatele osapooltele (a) teie nõusoleku korral; (b) kui seda võib nõuda seadus või kohtuotsus; (c) et kaitsta HUSQVARNA õigusi või vara; (d) et kaitsta veebisaidi kasutajate isiklikku julgeolekut; (e) isikutele või ettevõtetele, kellega HUSQVARNA on sõlminud lepingud veebisaidi sisetoimingute või äritegevuse korraldamiseks; või (f) kui me usume, et need osapooled on seotud seaduse, siduva plaani või lepinguga, mis toetab isikuandmete ausa käsitlemise põhimõtteid ning piisavat kaitsetaset. HUSQVARNA säilitab õiguse võtta ettevõtte äranägemisel ühendust vastava ametiasutusega, kui märgatakse seadusevastaseid või HUSQVARNA kasutustingimusi rikkuvaid tegevusi.

Küpsised

  1. Veebisait võib kasutada tehnoloogiat nimega küpsised. Küpsised on väiksed teavet sisaldavad tekstifailid, mille külastatavad veebisaidid teie arvutisse salvestavad. Neid kasutatakse veebisaidil täiendava funktsionaalsuse pakkumiseks ning abivahendina saidi kasutuse analüüsimisel. Olemas on kaht tüüpi küpsiseid: Ühte tüüpi küpsist kasutatakse teabe, nagu teie kasutajanimi ja parool, meeles pidamiseks ning see salvestatakse teie arvutisse kindlaks ajaperioodiks või seniks, kuni otsustate sellest tellimusteenusest mitte „välja logida”. Kui te ei kasuta funktsiooni „Ära küsi edaspidi minu kasutajanime ja parooli”, siis neid küpsiseid teie arvutisse ei salvestata.
  2. Teist tüüpi küpsist kasutatakse näiteks selleks, et jälgida, mis keele te veebisaidi jaoks valisite. Veebisaidi külastamise ajal salvestatakse need küpsised ajutiselt arvuti mällu. Seansiküpsist ei salvestata teie arvutisse pikaks ajaks ning see kustutatakse tavaliselt veebibrauseri sulgemisel. Nende küpsiste kasutamisega loodab HUSQVARNA pakkuda külastajatele paremini olulist teavet.
Kui Te ei soovi võtta vastu HUSQVARNA küpsiseid, võimaldab enamik veebilehitsejaid end seadistada küpsiseid tagasi lükkama; seda saab korraldada oma lehitseja sätteid muutes. See aga võib piirata funktsionaalsust ning Saidi kasulikkust Teile.

Lugege lisateavet veebisaidil husqvarna.com kasutatavate küpsiste kohta

Kvaliteet

HUSQVARNA kohustub rakendama vajalikke samme, et tagada meie kogutud isikuandmete õigsus, terviklikkus ning ajakohasus. Olete kohustatud esitama andmete kogumise ajal ainult õigeid, terviklikke ning ajakohaseid isikuandmeid. Kui avastate hiljem, et meile esitatud isikuandmed on valed või mittetäielikud või need pole ajakohased, rakendame teie kirjaliku teate alusel vajalikke samme isikuandmete parandamiseks. Lisaks on teil õigus saada teavet, milliseid isikuandmeid on HUSQVARNA teilt kogunud. Antud teabe saamiseks saatke meile allkirjastatud taotlus posti teel.

Turvalisus

Kuigi HUSQVARNA ei saa täielikult välistada volitamata juurdepääsu, võite olla kindel, et HUSQVARNA hoolitseb teie isikuandmete turvalisuse tagamise ja nendele volitamata juurdepääsu takistamise eest, kasutades piisavat asjakohast tehnoloogiat ja ettevõttesiseseid protseduure.

Muud veebisaidid

Võite leida sellelt veebisaidilt linke kolmandate osapoolte saitidele. HUSQVARNA ei halda veebisaidiga seotud kolmandate osapoolte saite ega vastuta nende sisu või privaatsuspraktikate eest. Need veebisaidid võivad salvestada teie arvutisse enda küpsiseid ja/või kasutada teisi meetodeid isikuandmete kogumiseks ja käsitlemiseks. Soovitame teil enne kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamist tutvuda nende privaatsuspraktikatega.

Muudatused

HUSQVARNA säilitab õiguse oma äranägemisel käesoleva privaatsuspoliitika mis tahes osa ilma eelneva etteteatamiseta täielikult või osaliselt igal ajal muuta või lisada või eemaldada jaotisi. Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas jõustuvad nende postitamisel veebisaidile. Veebisaidi kasutamise jätkamist pärast privaatsuspoliitika muudatuste postitamist loetakse nende muudatustega nõustumiseks.

Seda privaatsuspoliitikat värskendati viimati 25. novembril 2014.