Teave metsa kohta


Metsahooldus ja loodushoid – tänapäevase metsanduse loomulik osa

Mets on liiga väärtuslik vara, et mitte mõelda sellele pikas perspektiivis. Seetõttu metsahooldus ja loodushoid mitte ei võiks olla, vaid lausa peavad olema osa tänapäeva metsandusest.

Mets on taimede ja loomade elupaik, väärtusliku puitmaterjali ja muude ressursside allikas, samuti koht, kus leida meelerahu. Loodame Husqvarnas, et meiega sarnast metsakogemust saavad nautida veel arvukad järeltulevad põlvkonnad. Puude langetamisel peame seetõttu arvestama mitte ainult metsas kasvavate ja elutsevate taimede ja loomadega, vaid ka metsa nautivate inimeste, näiteks jahimeeste ja puhkajatega. Eriti oluline on see elamupiirkondade läheduses tehtavate raietööde puhul.
Limbing in the forest

Vastutustundlik planeerimine

Langetamise planeerimine hõlmab nii langetamisplaani kui keskkonnakaitse plaane. Keskkonnakaitse kaalutlused on riigiti erinevad ja sõltuvalt metsa tüübist. Tee kindlaks oma asukohariigis kehtivad eeskirjad ja soovitused, pöördudes vastavate metsandus- ja keskkonnaametkondade poole.

Seotud artiklid