Teave metsa kohta

  • 560XP
    Metsast ja metsandusest

    Metsahooldus ja loodushoid – tänapäevase metsanduse loomulik osa

    Mets on liiga väärtuslik vara, et mitte mõelda sellele pikas perspektiivis. Seetõttu metsahooldus ja loodushoid mitte ei võiks olla, vaid lausa peavad olema osa tänapäeva metsandusest.