Sådan gør du og vejledninger

Husqvarna Automower® – robotplæneklipper med installation af afgrænsningskabel

Maksimer plæneklipperens potentiale ved at sikre korrekt installation i din have. Her er vores nemme trin for trin-guide og instruktionsvideo, der kan hjælpe dig med at installere afgrænsningskablet.

Videoguide

En nem videoguide til installation af en Husqvarna-robotplæneklipper med afgrænsningskabler. Klik her for at få hjælp til installation uden afgrænsningskabel.

Trin 1. Download Automower® Connect-appen

Download Automower® Connect-appen fra App Store eller Google Play. Når den er downloadet, skal du tilmelde dig og oprette en Husqvarna-konto. Log på din Husqvarna-konto i appen, og vælg din plæneklipper.

Trin 2. Par plæneklipperen med appen

Tænd for plæneklipperen, og følg instruktionerne i appen. Bemærk: Hvis din plæneklipper har lavt batteriniveau, skal du gøre dette efter trin 4.

Trin 3. Placer robotplæneklipperen i ladestationen

Find det bedste sted til ladestationen. Den skal placeres på en plan overflade med et åbent område foran. Tilslut strømforsyningens lavspændingskabel til ladestationen og strømforsyningen, og forbind strømforsyningen til et netstik på 220 V. For Automower® Aspire R4- og Automower® 320 NERA-modeller: Hvis du ønsker, at din robotplæneklipper downloader og installerer nye firmwareopdateringer automatisk, skal ladestationen være placeret i et område med Wi-Fi-dækning.

Illustration Use Quick Guide image

Trin 4. Oplad plæneklipperen

Tilslut ladestationen, sæt derefter plæneklipperen i den, og tænd for at oplade. I appen vil du kunne se, at plæneklipperen oplader.

Quickguide illustration: plug in charging station

Trin 5. Læg afgrænsningskablet og guidekablet

Læg afgrænsningskablet langs græsplænens yderkanter, så det danner en løkke omkring arbejdsområdet. Brug paplinealen, som du kan finde øverst i den kasse, som plæneklipperen blev leveret i, til at måle den optimale afstand for at lægge kablet rundt om kanten af græsplænen, og når du opretter øer omkring forhindringer, f.eks. et træ.

Læg kablet:

  • 10 cm fra forhindringer, der er lavere end 1 cm, f.eks. en sti
  • 30 cm fra forhindringer, der er mellem 1-3,5 cm høje, f.eks. et blomsterbed
  • 35 cm fra forhindringer, der er højere end 3,5 cm, f.eks. en mur
Lav en løkke med ledningen på det punkt, hvor guidekablet senere skal tilsluttes, for at sikre, at der er tilstrækkeligt med ledning til at forbinde det til guidekablet. Fastgør kablet til jorden med pløkkerne fra installationssættet.
 
Fra ladestationen skal du lægge guidekablet hen over græsplænen til det punkt på afgrænsningsløkken, hvor forbindelsen skal etableres. Undgå at lægge kablet med skarpe knæk. Se videoen for at få yderligere oplysninger.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Trin 6. Tilslut afgrænsningskablet og guidekablet til ladestationen

Guidekablet leder robotplæneklipperen til fjerne dele af græsplænen og hjælper den med at finde ladestationen. Læg guidekablet under ladestationen og mindst 1 m lige ud fra forkanten af ladestationen.
 
Bemærk: Automower® Aspire TM R4 skal have installeret et guidekabel, og det skal fastgøres på undersiden af ladestationens bundplade ved hjælp af de tre clips.
 
Åbn samleclips, og læg kabelenderne i fordybningerne i de enkelte tilslutninger.
Tryk samleclips sammen ved hjælp af en tang. Klip derefter overskydende afgrænsningskabel af: 1-2 cm over forbindelsesstykkerne.
 
Tryk forbindelsesstykkerne på kontaktklemmerne mærket L (venstre) og R (højre) på ladestationen. Det er vigtigt, at det højre kabel sluttes til den højre kontaktklemme, og at det venstre kabel sluttes til den venstre kontaktklemme. Fastgør forbindelsesstykket til kontaktklemmen mærket GUIDE på ladestationen.
Quickguide illustration: attach wires to charging station

Trin 7. Tilslut guidekablet til afgrænsningskablet

Klip afgrænsningskablet med en bidetang midt i løkken, der blev lavet i trin 5. Tilslut guidekablet til de to ender af det klippede afgrænsningskabel ved hjælp af den medfølgende kobling. Tryk koblingen helt sammen ved hjælp af en tang. Et grønt lys bør nu ses på ladestationen. Se de forskellige lys, og hvad de indikerer, nedenfor:
 
Konstant grønt lys – godt afgrænsningsløkkesignal.
Blinkende grønt lys – ECO-tilstand er aktiveret.
Blinkende blåt lys – fejlfunktion i afgrænsningsløkken.
Blinkende rødt lys – fejlfunktion i ladestationens antenne.
Konstant rødt lys – fejl i printkortet eller forkert strømforsyning i ladestationen. Fejlen skal udbedres af en autoriseret servicetekniker.
Blinkende gult lys – (kun Automower® Aspire TM R4) fejl i guidekablet.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Trin 8. Angiv en tidsplan i appen, og gå i gang med at klippe

Nu er du klar til at klippe din græsplæne. Tænd for plæneklipperen, og indtast din pinkode. Appen indeholder yderligere tips og oplysninger, der kan hjælpe dig med at optimere din plæneklipper, spare tid og hjælpe dig med at opnå den perfekte græsplæne året rundt.
 
For Automower® AspireTM R4 kan du finde flere oplysninger i vejledningen, som findes under "Vejledninger og dokumenter".
Automower 305/310 Mark II/315 Mark II with AMC screenshot schedule

Tilslutning

Der er forskellige måder, hvorpå din plæneklipper kan oprette forbindelse til Automower® Connect-appen. Afhængigt af modellen kan du tilslutte din plæneklipper ved hjælp af en eller flere af nedenstående metoder.
  • Bluetooth til tilslutning inden for en rækkevidde på 30 meter fra din plæneklipper.
  • Wi-Fi til tilslutning hvor som helst, mens din plæneklipper er tilsluttet Wi-Fi.
  • Mobil til tilslutning hvor som helst.
Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen i Automower® Connect-appen eller på husqvarna.com.