Frontridere11-02-2024

Vedligeholdelse af en havetraktor

Der skal udføres vedligeholdelse efter 50, 100 eller 200 timer, for at din havetraktor kan arbejde under optimale forhold. Noget vedligeholdelse kan nemt udføres, og noget skal udføres af den lokale autoriserede forhandler.

Vedligeholdelse, der kan udføres af dig som bruger

ADVARSEL: Før du påbegynder vedligeholdelse, skal du sørge for at have det rigtige sikkerhedsudstyr, og du skal være opmærksom på din egen og andres sikkerhed!

Benzindrevet havetraktor

 • Sørg for, at dæktrykket er korrekt. Det korrekte dæktryk er 60 kPa (0,6 bar/8,5 PSI) på alle fire dæk.
 • Rens luftfiltret. Sådan rengør eller udskifter du et luftfilter på din havetraktor
 • Skift motorolien. Dette skal gøres efter 50 timer eller en gang om året (kun første service). Sådan skiftes motorolien på havetraktoren
 • Udskift motoroliefilteret. Dette skal gøres efter 50 timer eller en gang om året (kun første service).
 • Udfør en kontrol af lygterne (hvis relevant).
 • Udfør en kontrol af batteriet, og oplad det, hvis det er nødvendigt. Sørg for at bruge en standardbatterioplader. BEMÆRK: Frakobl altid laderen, inden motoren startes.
 • Rengør klippebordets udvendige og indvendige overflader og klippebordets afskærmninger. Brug en vandslange til at rengøre klippebordet, når det er i serviceposition.
 • Udfør en kontrol af og juster klippehøjde og baneindstilling. En korrekt jordtryk sikrer, at klippebordet bevæger sig langs overfladen, men ikke trykker for hårdt imod den.
 • Sørg for, at produktet ikke bevæger sig i neutral position.
 • Udfør en kontrol af knivindkoblingen, sædet, løft og fremdrift/bremsning.
 • Udfør et eftersyn af opsamlingssystemet (kun for modeller med opsamling).

Batteridrevet havetraktor

 • Rengør yder- og indersiderne af klippeskjoldet. Rengør under klippeskjoldets dæksel og rundt om knivene.
 • Sørg for, at dæktrykket er korrekt.
 • Udfør en kontrol og juster klippebordets parallelitet.

Benzindrevet havetraktor

 • Sørg for, at dæktrykket er korrekt. Det korrekte dæktryk er 60 kPa (0,6 bar/8,5 PSI) på alle fire dæk.
 • Udskift brændstoffilteret. Sådan udskifter du et brændstoffilter på din havetraktor
 • Udskift luftfiltret. Sådan rengør eller udskifter du et luftfilter på din havetraktor
 • Skift motorolien. For hver 100 driftstimer eller en gang om året. Sådan skiftes motorolien på havetraktoren
 • Udskift motoroliefilteret. For hver 100 driftstimer eller en gang om året.
 • Udskift tændrøret. Sådan undersøger og udskifter du et tændrør på din havetraktor
 • Udfør en kontrol af lygterne (hvis relevant).
 • Udfør en kontrol af batteriet, og oplad det, hvis det er nødvendigt. Sørg for at bruge en standardbatterioplader. BEMÆRK: Frakobl altid laderen, inden motoren startes.
 • Udfør en kontrol af olien i gearkassen, og påfyld olie, om nødvendigt.
 • Rengør klippebordets udvendige og indvendige overflader og klippebordets afskærmninger. Brug en vandslange til at rengøre klippebordet, når det er i serviceposition.
 • Udfør en kontrol af og juster klippehøjde og baneindstilling. En korrekt jordtryk sikrer, at klippebordet bevæger sig langs overfladen, men ikke trykker for hårdt imod den.
 • Undersøg knivene i klippebordet. Slib eller udskift, hvis det er nødvendigt.
 • Sørg for, at produktet ikke bevæger sig i neutral position.
 • Udfør en kontrol af knivindkoblingen, sædet, løft og fremdrift/bremsning.
 • Udfør et eftersyn af opsamlingssystemet (kun for modeller med opsamling).

Kontakt din lokale autoriserede forhandler vedrørende anden form for vedligeholdelse.

Var denne artikel til hjælp?