Vibrationsberegner

For at beregne den standardiserede, daglige 8-timers eksponeringsværdi A(8), tilføjes dine produkter og anvendelsestimer, herunder pauser, vedligeholdelse, tankpåfyldninger osv.

Akkumuleret daglig vibrationseksponering m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Daglig vibrationseksponering under grænseværdien, der kræver indgriben. Intet behov for yderligere forholdsregler til reduktion af eksponeringen.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Daglig vibration over grænseværdien, der kræver indgriben. Forøget risiko for udvikling af vibrationsrelaterede lidelser hos brugeren. Se Husqvarnas anbefalinger og direktivet 2002/44/EC for at få retningslinjer vedr. reduktion af fareelementer som følge af vibrationseksponering.
A(8) > 5.0 m/s²
Den daglige vibrationseksponering overskrider grænseværdien for eksponering. Reducer den daglige arbejdstid, og/eller brug en maskine med et lavere ækvivalent vibrationsniveau.