Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Husqvarna værdsætter din interesse for virksomheden og dens produkter. Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt, før du bruger dette websted og alle underwebsteder hertil (tilsammen "Webstedet"). Denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger angiver, hvilken type oplysninger Husqvarna AB (publ)/Gardena GmbH eller dennes koncernselskaber, datterselskaber eller filialer (tilsammen HUSQVARNA) eller tredjeparter på vegne af HUSQVARNA indsamler fra dette Websted og de foranstaltninger, der træffes til beskyttelse af dine personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer Politikken til beskyttelse af personlige oplysninger, kan du ikke bruge webstedet. Denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger kan ændres fra tid til anden, så du bedes vende tilbage og kontrollere den jævnligt.

Generelt

Bemærk venligst, at for at deltage i visse af vores funktioner og aktiviteter og for at få adgang til visse af vores produkter eller tjenester, vil det være nødvendigt for dig at angive oplysninger, der identificerer dig, som f.eks. e-mail-adresse, navn, postadresse, telefonnummer og cpr-nummer ("Personlige data") på visse områder i webstedet. Derfor bør du fuldt ud forstå og utvetydigt samtykke til indsamling, brug og videregivelse af sådanne personlige data på de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Indsamling og brug af personlige data og andre brugeroplysninger

De oplysninger, du videregiver til HUSQVARNA, er beskyttet af svensk og europæisk databeskyttelseslovgivning. Personlige data registreres og administreres af HUSQVARNA og benyttes med henblik på brug af vores produkter og/eller onlinetjenester. Hvis du udleverer yderligere personlige data til os med henblik på at modtage oplysninger tilbage fra os – f.eks. brochurer eller kataloger – indsamler og lagrer vi disse oplysninger. Disse oplysninger sætter os i stand til at håndtere din anmodning om oplysninger. Oplysningerne bliver lagret og beskyttet i et, hvad der med rimelighed må betragtes som, sikkert miljø, så længe HUSQVARNA skønner, at det vil kunne forbedre kommunikationen med dig
HUSQVARNA anmoder muligvis om ikke-obligatoriske oplysninger fra dig med henblik på at forbedre virksomhedens viden om kunderne, udføre såkaldt direct marketing eller invitere dig til at deltage i konkurrencer. Det står dig frit for, om du vil reagere på sådanne anmodninger om supplerende oplysninger.
HUSQVARNA indsamler også ikke-personlige oplysninger om brugen af vores websted. Disse oplysninger indsamles summarisk og benyttes udelukkende til interne formål med henblik på at gøre det lettere for os at forbedre din onlineoplevelse og lette dit besøg på webstedet. HUSQVARNA vil muligvis forbinde disse oplysninger med brugerens personlige data for at kunne fastslå, hvilke brugere der benytter hvilket materiale. Dette gøres ligeledes med henblik på at forbedre webstedet.
HUSQVARNA indsamler ikke bevidst nogen former for personlige data fra børn under 18 og henvender ikke sit websted til sådanne personer. Vi tilskynder forældre og værger til at tage aktiv del i børns aktiviteter og interesser online.

Overførsel af personlige data

HUSQVARNA vil ikke (med andre formål end routing) overføre de personlige data, du angiver på webstedet, til nogen tredjepart, undtagen (a) med dit samtykke, (b) som det kan være påkrævet ved lov eller dom, (c) for at beskytte og forsvare HUSQVARNAs rettigheder eller ejendomsret, (d) for at beskytte den personlige sikkerhed for brugere af webstedet, (e) til personer eller virksomheder, med hvem HUSQVARNA har aftaler om at varetage den interne drift af webstedet eller vores virksomhed, eller (f) vi med rimelighed antager, at de er underlagt loven, en bindende ordning eller kontrakt, der forsvarer principperne for fair behandling og tilstrækkelig beskyttelse af personlige data. HUSQVARNA forbeholder sig ret til at kontakte den relevante myndighed efter virksomhedens eget skøn, hvis den bliver opmærksom på aktiviteter, som kan være ulovlige eller krænke HUSQVARNAs vilkår for anvendelse.

Cookies

  1. Webstedet benytter eventuelt en teknologi ved navn "cookies". Cookies er små tekstfiler, som indeholder oplysninger, der gemmes på din computer af den webside, du besøger. De bruges til at sikre yderligere funktioner på webstedet og hjælpe os med at analysere brugen af webstedet. Der findes to slags cookies: Den ene slags bruges til at "huske" oplysninger som f.eks. dit brugernavn og din adgangskode, og den lagres på din computer, medmindre du beslutter dig for at "logge af" denne abonnementstjeneste. Hvis du ikke bruger funktionen "Spørg ikke efter mit brugernavn og min adgangskode fremover", vil sådanne cookies aldrig blive lagret på din computer.
  2. Den anden slags kaldes også en sessions-cookie. Den bruges til at holde styr på f.eks. hvilket sprog du har valgt på websiden. I forbindelse med dit besøg på en webside lagres sådanne cookies midlertidigt i din computers hukommelse. En sessions-cookie lagres ikke i længere tid på din computer, og den forsvinder som regel, når du lukker din browser. Ved brugen af sådanne cookies, forventer HUSQVARNA at blive i stand til at gøre oplysningerne mere relevante for vores gæster.
Hvis du ikke ønsker at acceptere HUSQVARNA's brug af cookies, kan du med de fleste browsere konfigurere din browser til at afvise cookies ved at ændre browserens indstillinger. Dette kan imidlertid begrænse funktionaliteten og dermed dit udbytte af webstedet.
Læs mere om cookies, der bruges på Husqvarna.com

Kvalitet

HUSQVARNA forpligter sig til at træffe rimelige foranstaltninger til at sikre, at de personlige oplysninger, vi indsamler fra dig er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte. Du er imidlertid forpligtet til kun at levere personlige data, som er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte ved tidspunktet for indsamlingen. Skulle du senere konstatere, at personlige data, som vi er i besiddelse af, ikke er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte, vil vi efter din skriftlige meddelelse tage rimelige skridt til at korrigere de personlige data. Du har også ret til at få oplysninger om, hvilke personlige data HUSQVARNA har indsamlet fra dig. Hvis du ønsker at modtage disse oplysninger, bedes du sende os en underskrevet anmodning pr. post.

Sikkerhed

Selv om HUSQVARNA ikke kan garantere, at uautoriseret adgang aldrig vil finde sted, kan du være forvisset om, at HUSQVARNA gør sig stor umage med at opretholde sikkerheden for dine personlige data og forhindre uautoriseret adgang til dem gennem brugen af passende teknologi og interne procedurer.

Andre websteder

Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder. HUSQVARNA udøver ikke kontrol og er ikke ansvarlig for indholdet eller håndteringen af personlige oplysninger på tredjepartswebsteder, der kan være knyttet til webstedet. Sådanne websteder kan anbringe deres egne cookies på din computer og/eller have forskellige metoder til indsamling og håndtering af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at gøre dig bekendt med praksis for beskyttelse af personlige oplysninger på sådanne tredjepartswebsteder før brug.

Ændringer

HUSQVARNA forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, redigere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst del af denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger helt eller delvist, til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer i denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger vil træde i kraft, når de offentliggøres på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet, efter at eventuelle ændringer i denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger er blevet offentliggjort, vil blive betragtet som accept af disse ændringer.

Denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger er senest opdateret i den 25. november 2014.