Re-Power – et kuldioxidkompenseret brændstof

Naturen er der, hvor vi allesammen bruger det meste af vores tid. Derfor falder det helt naturligt for os at udvise omsorg både for mennesker og miljø. Det nye alkylatbrændstof, Husqvarna XP Re-Power 2 og Power 4 med vedvarende indhold, giver mulighed for at bruge et bedre miljøalternativ. Husqvarna Re-Power kompenseres også for kuldioxid for yderligere at reducere sit CO2-fodaftryk.

 

 

Climate Neutral symbol - EN blue with white background

Hvad er et kulstofaftryk?

Kuldioxidaftryk defineres som de samlede drivhusgasemissioner forårsaget af et individ, organisation eller produkt, udtrykt som kuldioxidækvivalent. I de fleste tilfælde kan det samlede kulstofaftryk ikke beregnes nøjagtigt på grund af utilstrækkelig viden om data og komplekse interaktioner mellem bidragende processer.

Hvad er forskellen mellem kuldioxidemissioner på et brændstof med vedvarende indhold og et brændstof uden vedvarende indhold?

Generelt er det største aftryk af et brændstof knyttet til brugsfasen. Kuldioxidemissioner genereres også gennem udvinding af råmaterialer, produktion og distribution af brændstof. Forøgelse af det vedvarende brændstofindhold reducerer emissionerne af fossile brændstoffer, når de bruges.

Hvad er et kulkredit?

En kulstofkredit er en finansiel måleenhed, der gør det muligt for organisationer og enkeltpersoner at støtte overgangen til en fremtid med lave kuldioxidemissioner. Hver gang et projekt verificerer en reduktion, undgåelse eller ødelæggelse af et ton kuldioxid, oprettes en kulstofkredit

Hvad er kuldioxidkompensation?

Kuldioxidkompensation betyder at kompensere for, at et ton kuldioxid (CO2) frigøres i atmosfæren ved at forhindre, at et ton kuldioxid når atmosfæren andre steder (for eksempel ved at investere i vedvarende energi), eller ved at fjerne et ton CO2, der allerede findes der (for eksempel ved at støtte træplantning).

Hvordan måles kuldioxidkompensation?

Kuldioxidkompensation måles i ton kuldioxidækvivalent (CO2e). Et ton kulstofkompensation er lig med en reduktion på et ton kuldioxid eller ækvivalenten med andre drivhusgasser.

Hvad er CDM? (Clean Development Mechanism)?

Kyoto-protokollen oprettede den rene udviklingsmekanisme (CDM), som validerer og måler kulstofreduktionsprojekter for at sikre, at de giver pålidelige fordele og virkelig er aktiviteter ud over det almindelige, som ellers ikke ville være blevet udført.

Hvad er Gold Standard?

Guld Standard, eller Gold Standard for Global Goals, er et certificeringsprogram til standard- og logoemærkning til ikke-statslige emissionsreduktionsprojekter. Det administreres af Gold Standard Foundation, en non-profit organisation, der har hovedkontor i Genève, Schweiz.