Anvendelsesvilkår

Husqvarna værdsætter din interesse for virksomheden og dens produkter. Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser disse vilkår før anvendelse af Webstedet. Ved brug af Webstedet accepterer du at være bundet af vilkårene.

Generelt

Dette Websted og eventuelle tilhørende underwebsteder (tilsammen "Webstedet") udgives og vedligeholdes af Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller dennes koncernselskaber, datterselskaber eller filialer (tilsammen HUSQVARNA). Din brug af Webstedet er underlagt en juridisk bindende aftale mellem dig og HUSQVARNA ("Aftalen"). Følgende er vilkårene i aftalen ("Vilkårene"). Ved brug af Webstedet accepterer du at have læst, forstået og accepteret Vilkårene og alle relaterede dokumenter. Det er vigtigt, at du læser dem grundigt. Hvis du ikke accepterer Vilkårene og alle relaterede dokumenter, har du ikke tilladelse til at bruge Webstedet.

Licens

Under forudsætning af de Vilkår, der er angivet i denne Aftale, giver HUSQVARNA dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset ret til adgang og til at bruge og vise dette Websted og materialer på Webstedet. Du indvilliger i ikke at afbryde eller forsøge at afbryde driften af Webstedet på nogen måde.

This authorization is not a transfer of title in the Materials and copies of the Materials and is subject to the following restrictions: 1) you must retain, on all copies of the Materials downloaded, all copyright and other proprietary notices contained in the Materials; 2) you may not modify the Materials in any way or reproduce or publicly display, perform, or distribute or otherwise use or communicate them for any public or commercial purpose; and 3) you must not transfer the Materials to any other person unless you give them notice of, and they agree to accept, the obligations arising under these Terms. Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på Webstedet, da det evt. opdateres fra tid til anden.

Brugergarantier

Du erklærer og garanterer, at du vil bruge Webstedet i overensstemmelse med disse Vilkår, herunder love og bestemmelser i denne Aftale og i overensstemmelse med alle eksisterende og fremtidige politikker og regler for Webstedet. You agree that you will not use the Site to: (a) transmit spam or unsolicited communications; (b) pretend to be HUSQVARNA or someone else or allow a third party to pretend to be you; (c) forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any content transmitted through the Site; (d) misrepresent your affiliation with a person or entity; (e) act in a manner that negatively affects other users' ability to use the Site; (f) engage in activities that would violate any applicable law, (g) post or transmit any material which violates or infringes in any way upon the rights of others or which is unlawful, abusive, defamatory, vulgar or otherwise objectionable or which contains any advertising or solicitation with respect to products or services or (h) collect or store personal data about other users unless specifically authorized by such users.

Bekendtgørelse vedr. beskyttelse af personlige oplysninger

Oplysninger om HUSQUARNAS praksis i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger, hvordan vi indsamler og håndterer dine personlige oplysninger, og hvordan vi beskytter dit privatliv, kan findes i HUSQVARNAS politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at bruge dette websted accepterer du, at dine personlige oplysninger bruges i overensstemmelse med HUSQVARNAS politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ændringer

HUSQVARNA forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, redigere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst del af denne Aftale helt eller delvist, til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer i denne Aftale vil træde i kraft, når de offentliggøres på Webstedet. Din fortsatte brug af Webstedet, efter at eventuelle ændringer i denne Aftale er blevet offentliggjort, vil blive betragtet som accept af disse ændringer.

Immaterielle ejendomsrettigheder

Du anerkender og accepterer, at alle immaterielle ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til ophavsret, patenter, knowhow, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og design, uanset om de er registrerede eller uregistrerede) på Webstedet er erhvervede rettigheder tilhørende HUSQVARNA eller dets licensgivere. Al goodwill og immaterielle ejendomsrettigheder, der opstår ved brug af sådanne immaterielle ejendomsrettigheder er erhvervede rettigheder tilhørende HUSQVARNA og skal tilfalde HUSQVARNA.

Dette Websted, herunder alt Materiale, er ophavsretligt beskyttet og beskyttet af internationale love og traktatbestemmelser om ophavsretlig beskyttelse. Du indvilliger i at overholde alle love om ophavsretlig beskyttelse verden over ved din brug af dette Websted, herunder alt Materiale, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af Materialet. HUSQVARNA giver dig ikke nogen udtrykkelige eller implicitte rettigheder i henhold til nogen patenter, design, varemærker, ophavsrettigheder eller forretningshemmeligheder.

Vær opmærksom på, at alle oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andre indsendte bidrag vil blive betragtet som ikke-fortrolige og generiske. Hvis du indsender oplysninger eller materiale, bortset fra i en patentoplysningsdeklaration som beskrevet i Husqvarnas politik vedrørende behandling af uopfordrede ideer, giver du HUSQVARNA ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, vise, udføre, ændre, overføre og distribuere sådanne materialer eller oplysninger, og du erklærer dig samtidig indforstået med, at HUSQVARNA frit kan bruge idéer, koncepter, knowhow eller teknikker, som du indsender til os, til ethvert formål.

Software

Enhver form for software, som måtte være tilgængeligt for download fra dette Websted ("Softwaren") er ophavsretligt beskyttede værker tilhørende HUSQVARNA AB og/eller dets leverandører.

Brugen af softwaren er underlagt betingelserne i en slutbrugerlicensaftale (om nogen), som følger med eller er indeholdt i softwaren ("licensaftalen"). Medmindre andet fremgår af licensaftalen, stilles softwaren til rådighed til download udelukkende til slutbrugeres brug. Enhver form for reproduktion eller gendistribution af softwaren i strid med licensaftalen kan resultere i civil- og strafferetlige sanktioner.

UDEN NOGEN FORM FOR BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL NOGEN ANDEN SERVER ELLER LOKALITET MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER GENDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT.

SOFTWARE ER (OM OVERHOVEDET) KUN OMFATTET AF GARANTI I HENHOLD TIL BETINGELSERNE I LICENSAFTALEN. UD OVER DET, DER FREMGÅR AF LICENSAFTALEN, AFVISER HUSQVARNA HERMED ENHVER FORM FOR GARANTIER OG INDESTÅELSER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HVILKET OMFATTER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG INDESTÅELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, RETTIGHEDER, OG AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE.

Andre websteder

Af hensyn til din bekvemmelighed indeholder Webstedet links til websteder på internettet, som ejes, offentliggøres og vedligeholdes af tredjemand. HUSQVARNA forpligter sig ikke til at overvåge eller gennemgå indholdet på sådanne tredjeparts websteder. HUSQVARNA er heller ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af sådanne tredjeparts websteder.

Eksterne links til Webstedet

Alle links til webstedet skal være godkendt skriftligt af HUSQVARNA, dog accepterer HUSQVARNA links, hvor: (i) linket er et rent tekstlink, som kun indeholder navnet "HUSQVARNA" og ikke omfatter nogen af HUSQVARNA's eller virksomhedens licensgiveres varemærker; (ii) linket kun "peger" på www.husqvarna.com og ikke dybereliggende sider; (iii) linket, når det aktiveres af en bruger, viser den pågældende side i fuld skærmstørrelse og i et ubegrænset funktionsdygtigt og navigerbart browservindue og således ikke i en "ramme" på webstedet med linket; og (iv) udseendet, placeringen og andre aspekter af linket hverken fejlagtigt får det til at se ud som om, at en juridisk person eller dennes aktiviteter eller produkter er knyttet til eller sponsoreret af HUSQVARNA eller på nogen måde beskadiger eller forringer værdien af den goodwill, som måtte være knyttet til navne og varemærker tilhørende HUSQVARNA eller dets tilknyttede selskaber. HUSQVARNA forbeholder sig ret til at når som helst og efter eget skøn at trække linksamtykket tilbage.

Udelukkelse af implicitte garantier

Selv om der er blevet truffet foranstaltninger for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på og fortsat adgang til dette Websted, påtager HUSQVARNA sig intet ansvar herfor. MATERIALERNE KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL. HUSQVARNA GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGEHDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF MATERIALER ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, ERKLÆRINGER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER VISES ELLER DISTRIBUERES VIA WEBSTEDET. DU ANERKENDER, AT ENHVER TILTRO TIL SÅDANNE MENINGER, RÅD, ERKLÆRINGER, OPTEGNELSER ELLER OPLYSNINGER ER PÅ EGET ANSVAR. ALT INDHOLD LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT". HUSQVARNA FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE FREMSATTE PÅSTANDE ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE ELLER FOR DRIFTEN AF DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET. HUSQVARNA GARANTERER IKKE FOR ELLER FREMSÆTTER PÅSTANDE OM SIKKERHEDEN FOR DETTE WEBSTED. DU ANERKENDER, AT ALLE SENDTE OPLSYNINGER KAN OPSNAPPES. HUSQVARNA GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET ELLER SERVERNE, SOM GØR DETTE WEBSTED TILGÆNGELIGT, ELLER AT ELEKTRONISK KOMMUNIKATION SENDT AF HUSQVARNA, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADLIGE ELEMENTER. ALLE SÅDANNE FREMSATTE PÅSTANDE, GARANTIER OG BETINGELSER ER UDELUKKET UNDTAGEN I DEN UDSTRÆKNING, AT LOVEN FORBYDER DERES UDELUKKELSE. DENNE UDELUKKELSE AF IMPLICITTE GARANTIER GÆLDER OGSÅ MED HENSYN TIL EVENTUELLE TREDJEPARTSWEBSTEDER.

Information that is published on the web site may contain references or cross references to HUSQVARNA products, services etc. that are not announced or available in your country. The accuracy of such information cannot be guaranteed, particularly since this information is subject to change, specific requirements or availability and such references do not imply that HUSQVARNA intends to announce such products, services etc. in your country. Contact your local dealer for complete details regarding the products, services etc. which may be available to you and for ordering. HUSQVARNA reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add and/or withdraw any product, service etc. at any time and without giving prior notice.

Ansvarsbegrænsning

I INTET TILFÆLDE VIL HUSQVARNA VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, PØNALE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNINGER, FOR VIRKSOMHEDENS TAB AF FORRRETNINGSMULIGHEDER, KONTRAKT, INDTÆGTER, DATA, INFORMATIONER ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE) SOM FØLGE AF, OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, SELV OM HUSQVARNA ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UD OVER DE BETINGELSER, DER ER ANGIVET HERI, VIL HUSQVARNA I INTET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEJL, UNØJAGTIGHEDER, UDELADELSER ELLER ANDRE MANGLER ELLER UBETIMELIGHEDER ELLER MANGLENDE ÆGTHED AF OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER OGSÅ MED HENSYN TIL EVENTUELLE TREDJEPARTSWEBSTEDER.

Erklæring om jurisdiktion

Dette Websted styres, drives og administreres af HUSQVARNA fra virksomhedens kontorer i Sverige. HUSQVARNA fremsætter ingen indeståelser for, at materialerne på dette Websted er passende eller tilgængelige til brug andre steder uden for Sverige. Adgang til Webstedet fra områder, hvor indholdet af Webstedet er ulovligt, er forbudt. Hvis du besøger dette Websted fra steder uden for Sverige, er du ansvarlig for at overholde alle lokale love. Lovene for Kongeriget Sverige er gældende for denne Aftale, uden at der gives gyldighed til bestemmelser om lovkonflikter. Byretten i Stockholm skal have eksklusiv jurisdiktion i første omgang ved enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne Aftale.

Dette er blevet opdateret sidste 03/03/11.