Záruční podmínky společnosti Husqvarna

Společnost Husqvarna Forest & Garden zaručuje fungování všech výrobků značky Husqvarna a opraví nebo vymění jakýkoli díl s výrobní vadou, ke které dojde vinou vadné montáže nebo vadných dílů, a to bezplatně, v platné záruční době a v dílně autorizované společností Husqvarna.

Výrobek je během záruční doby přijat k záruční opravě od původního zákazníka, pokud je běžně používán a udržován a pokud má zákazník doklad o koupi. Pokud u výrobku zjistíte poruchu, přestaňte jej okamžitě používat a neprodleně se obraťte na autorizovanou prodejnu Husqvarna. Výrobek dodejte ve stavu, v jakém byl ve chvíli, kdy došlo k poruše.

Záruční podmínky

Při prodeji výrobků u autorizovaných prodejců poskytujeme zákazníkovi-spotřebiteli záruku v délce 24 měsíců, a to za podmínek vyplývajících ze Záručních podmínek společnosti Husqvarna Česko s.r.o.

Zákazníkovi-podnikateli (viz § 2158 odst. 1 občanského zákoníku) poskytujeme při prodeji výrobků a příslušenství záruku v délce 12 měsíců, a to s obsahem a za podmínek, vyplývajících ze Záručních podmínek společnosti Husqvarna Česko s.r.o.