Co pokrývá záruka společnosti Husqvarna?

Záruka společnosti Husqvarna pokrývá materiálové vady nebo vady při montáži za předpokladu, že je stroj normálně používán v průběhu záruční doby. Společnost Husqvarna v průběhu záruční doby  opraví nebo vymění zdarma díly nebo výrobek, u kterého bude prokázána závada z důvodu použití vadného materiálu nebo chybné montáže a za předpokladu, že byl výrobek používán normálně a byla prováděna řádně údržba stroje.