Využití vodiče se systémem EPOS™: Instalace a tipy k sekačce Automower® NERA

Využití vodiče se systémem EPOS™ je funkce určená ke zvýšení výkonu robotické sekačky Automower® NERA vybavené technologií EPOS™. Instalací vodiče smyčky kolem oblastí se slabým satelitním pokrytím můžete výrazně snížit riziko přerušení provozu, například v oblastech s úzkými průchody nebo v blízkosti hustě rostoucích stromů.

Kompatibilní modely sekaček Automower®

Funkce Využití vodiče se systémem EPOS™ je k dispozici pro robotické sekačky Automower® NERA vybavené technologií EPOS™. Pokud vlastníte model 320 NERA, 430X NERA nebo 450X NERA z roku 2023 s doplňkovou sadou modulu EPOS™, musíte si stáhnout nejnovější aktualizaci firmwaru, která obsahuje novou funkci Využití vodiče se systémem EPOS™.

Podrobný návod: Používání funkce Využití vodiče se systémem EPOS™ na vaší sekačce Automower® NERA

Nainstalujte ohraničující vodič

Nainstalujte ohraničující vodič podle podrobného návodu: Položení ohraničujícího vodiče v instalaci pro sekačku Automower®.

Položte ohraničující vodič

Vodič smyčky by měl být umístěn nejméně 2 metry mimo problémovou oblast. Zajistíte tak, že se robotická sekačka znovu spojí se satelitem a určí přesnou polohu.

Zapněte funkci Využití vodiče se systémem EPOS™

Po instalaci ohraničujícího vodiče můžete povolit funkci Využití vodiče se systémem EPOS™. Otevřete aplikaci Automower® Connect a přejděte do nabídky Nastavení Příslušenství > Využití vodiče se systémem EPOS™ > Povolit.

V případě potřeby prodlužte ohraničující vodič

Pokud se výrobek i nadále zastavuje v části pracovní oblasti nebo pokud výrobek nemůže opustit oblast využívající funkci Využití vodiče se systémem EPOS™, možná bude nutné prodloužit vodič dále směrem do pracovní oblasti s dobrým satelitním signálem.

Virtuální hranice funkce Využití vodiče se systémem EPOS™

Funkce Využití vodiče se systémem EPOS™ funguje pouze v rámci hranic virtuální instalace. Vodič lze umístit do části pracovní oblasti nebo do oblasti, kde jste nainstalovali přepravní trasu, ale nelze jej použít k rozšíření pracovní oblasti (obrázek 1) nebo k vytvoření samostatné pracovní oblasti mimo virtuální hranice (obrázek 2).

Obrázek 1

Obrázek 2

Co se stane, když dojde k přerušení vodiče?

Když dojde k přerušení ohraničujícího vodiče, sekačka bude i nadále fungovat stejně, jako kdyby byla funkce Využití vodiče se systémem EPOS™ deaktivována. V aplikaci Automower® Connect se zobrazí varování a kontrolka nabíjecí stanice bude modře blikat.

Jak opravit přerušený vodič

Když chcete opravit přerušený vodič, postupujte podle našeho návodu: Oprava přerušení vodiče v instalaci pro sekačku Automower®.

Lze pomocí funkce Využití vodiče se systémem EPOS™ propojit více oblastí trávníku?

Pokud se na vašem trávníku vyskytuje více oblastí s horším pokrytím satelitního signálu, lze na jedné smyčce lze vytvořit několik podpůrných oblastí. Maximální délka smyčky je 800 metrů.

Funkce Využití vodiče se systémem EPOS™ a nabíjecí stanice

Dokovací bod nabíjecí stanice musí být umístěn na místě s volným výhledem na oblohu. Neumisťujte nabíjecí stanici a dokovací bod do oblasti se slabým satelitním pokrytím, protože funkce Využití vodiče se systémem EPOS™ nedokáže špatný satelitní signál kompenzovat.

Podpora přepravní trasy

Pokud má robotická sekačka problémy při sledování přepravní trasy v oblasti se slabým satelitním pokrytím, funkce Využití vodiče se systémem EPOS™ může s fungováním přepravní trasy pomoci.

Funkce Využití vodiče se systémem EPOS™ a zakázané zóny

Zakázané zóny EPOS™ se používají k zabránění vjezdu sekačky do částí trávníku, kde nemá dovoleno sekat. Tyto virtuální hranice bude robotická sekačka respektovat i za podmínek slabého satelitního signálu. Upozorňujeme však, že v oblastech se slabým satelitním signálem může být přesnost těchto hranic nižší.

Pro zvýšení přesnosti můžete kolem chráněné oblasti vytvořit ostrůvek pomocí ohraničujícího vodiče. Toto opatření bude sloužit jako podpora zakázané zóny EPOS™ v případě slabého satelitního signálu a zajistí tak vyšší přesnost hranic.

Je však důležité mít na paměti, že samotný ostrůvek z ohraničujícího vodiče nezabrání sekačce ve vjezdu do oblasti. Za tímto účelem je vždy vyžadována zakázaná zóna EPOS™.

Funkce Využití vodiče se systémem EPOS™ a vzory sečení

Systematické sečení

Pokud je vybrána možnost systematického sečení a robotická sekačka ztratí satelitní signál v oblasti trávníku pokryté funkcí Využití vodiče se systémem EPOS™, u ohraničujícího vodiče se sekačka zastaví. Jakmile se satelitní signál obnoví, sekačka bude pokračovat v sečení.

Nepravidelné sečení

Pokud je vybrána možnost nepravidelného sečení, robotická sekačka bude pokračovat v sečení v oblasti vymezené ohraničujícím vodičem, i když dojde ke ztrátě satelitního signálu.

Pokud s instalací robotické sekačky Automower® potřebujete další pomoc, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?