Vysokotlaký čistič se spustí, ale nevytéká voda.

Při pokusu o použití vysokotlakého čističe může nastat situace, že z něj nevytéká voda.

Žádný přívod vody

Před spuštěním výrobku je třeba odvzdušnit systém.

Pokud voda neprotéká vysokotlakým čističem, vypněte jej, abyste předešli poškození.

Pokud z vysokotlakého čističe nevytéká žádná voda, zkontrolujte, zda je vstup připojen k přívodu vody. Pokud ne, připojte jej.

Ucpaný vodní filtr

Pokud voda nevychází z vysokotlakého čističe, zkontrolujte vodní filtr.

Vodní filtr se může časem znečistit a pak vyžaduje čištění. Pokud je vodní filtr poškozený nebo rozbitý, vyměňte jej.

Tryska je zablokovaná

Pokud z vysokotlakého čističe nevytéká voda, zkontrolujte trysku.

Tryska se může v průběhu času ucpat a je třeba ji vyčistit.

Byl tento článek užitečný?