Vybitá baterie – chybová zpráva sekačky Automower®

Zpráva Vybitá baterie se zobrazí, když je zbývající kapacita baterie výrobku nedostatečná pro nalezení nabíjecí stanice.

Časté příčiny chyby Vybitá baterie:

  • Režim Vedlejší plocha: Výrobek se nachází v režimu Vedlejší plocha. Změňte nastavení na režim Hlavní plocha.
  • Problémy s naváděcím vodičem:Přerušený nebo nesprávně nainstalovaný naváděcí vodič může robotické sekačce bránit v nalezení nabíjecí stanice. Ujistěte se, že je naváděcí vodič správně nainstalován a není poškozený.
  • Nesprávná instalace nabíjecí stanice: Pokud nabíjecí stanice není správně nainstalována, může mít sekačka potíže s dokováním. Ujistěte se, že je dokovací oblast rovná a poskytuje dostatek volného prostoru před nabíjecí stanicí a po stranách.
  • Nesprávné nastavení: Nastavení pro vyhledání nabíjecí stanice je třeba přizpůsobit pracovní oblasti. Zkontrolujte například, zda je nastavení šířky koridoru vhodné pro váš trávník.
  • Životnost baterie: Baterie dosáhla konce své životnosti a je třeba ji vyměnit.

Náš průvodce výrobky vám pomůže najít řešení konkrétního případu.

Otevřít průvodce výrobky

Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou Automower®, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?