Vyberte nejlepší místo pro umístění nabíjecí stanice v rámci instalace Automower®

Ideální umístění pro nabíjecí stanici je na stinném místě na rovné ploše uprostřed trávníku a s volným prostorem kolem.

Ideal placement of Automower® charging station

Níže následuje několik obecných doporučení. Podrobnosti týkající se vašeho modelu najdete v návodu k používání.

 • Před nabíjecí stanicí nechte minimálně 3 m volného místa.
 • Od středu nabíjecí stanice napravo a nalevo nechte minimálně 150 cm volného místa.
 • Před nabíjecí stanicí nechte minimálně 60 cm volného místa.
 • Umístěte nabíjecí stanici do blízkosti elektrické zásuvky.
 • Umístěte nabíjecí stanici na rovný povrch.
 • Základní deska nabíjecí stanice nesmí být ohnutá.
 • Umístěte nabíjecí stanici do oblasti, kde bude chráněná před sluncem.
 • Je-li nabíjecí stanice instalována na ostrůvku, je třeba připojit k ostrůvku naváděcí vodič.
 • Pokud jsou v pracovní oblasti dvě plochy oddělené strmým svahem, doporučujeme umístit nabíjecí stanici do dolní části.
 • Nabíjecí stanici pevně nezajišťujte, dokud neprovedete instalaci všech kabelů a neověříte, že funguje.
 • U modelů Automower®, které s cloudem Husqvarna komunikují výhradně prostřednictvím Wi-Fi, se nabíjecí stanice musí nacházet v oblasti s pokrytím Wi-Fi. Pokud se nabíjecí stanice nachází v oblasti se slabým nebo žádným signálem Wi-Fi, nebude robotická sekačka moci stahovat žádné aktualizace. V takovém případě se musíte obrátit na prodejce, aby sekačku aktualizoval.
Byl tento článek užitečný?