Údržba a skladování akumulátoru BLi-X 36 V

Správná údržba a skladování akumulátoru Husqvarna je zásadní pro jeho životnost a výkon.

Údržba akumulátoru BLi-X

 • Vyčistěte svorky akumulátoru čistým, suchým hadříkem.
 • Jakmile je akumulátor plně nabitý, vyjměte jej z nabíječky.
 • Vyjměte akumulátor z výrobku, když ho nepoužíváte nebo během přepravy.

Skladování akumulátorů BLi-X

 • Před vložením akumulátoru do obalu zalepte kontakty páskou. Vložte akumulátor do obalu, aby nedošlo k poškození a nehodám při přepravě.
 • Neskladujte akumulátor v místech, kde může docházet k výbojům statické elektřiny. Neskladujte akumulátor v kovovém obalu.
 • Uchovávejte akumulátor na suchém a čistém místě chráněném před mrazem s vhodnou teplotou.
 • Skladovací teplota by měla být 5–25 °C. Neskladujte akumulátor v rozpáleném automobilu, na přímém slunečním světle nebo v přístřešku nebo garáži bez klimatizace.
 • Před dlouhodobým uskladněním se ujistěte, že je akumulátor nabitý na 30 až 50 %.

Údržba a skladování nabíječky BLi-X 36X

 • Pravidelně čistěte vnějšek a svorky nabíječky, aby se tam nehromadil prach. Použijte suchý hadřík nebo měkký kartáč.
 • Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozený, okamžitě nabíječku odpojte.
 • Když ji nepoužíváte, skladujte nabíječku v suchém a čistém prostředí, kde nehrozí mráz, při teplotě 5–25 °C.
 • Po dokončení nabíjení odpojte akumulátor od nabíječky a vypojte nabíječku ze zásuvky. Když zůstane nabíječka připojená po delší dobu, může to pro ni představovat zátěž a snížit její životnost.
Byl tento článek užitečný?