Týdenní údržba řetězové pily

Návod k používání obsahuje obecné pokyny k údržbě a věnuje se zejména základním součástem pily. Tyto rady pomohou minimalizovat problémy a udržovat efektivní a bezpečný provozní stav.
Účinný program údržby by měl zahrnovat také plánované návštěvy servisu kvůli údržbě a spolupráci na podpoře výrobku s místním autorizovaným servisním střediskem.

Upozorňujeme, že pro všechny položky údržby popsané v této části jsou v návodech k používání výrobků pomocné nákresy:

  1. Zkontrolujte startér, startovací šňůru a vratnou pružinu.
  2. Zkontrolujte rukojeti a antivibrační prvky, zda nejsou poškozené.
  3. Promažte ložisko bubnu spojky.
  4. Zbruste veškeré otřepy z hrany vodicí lišty.
  5. Vyčistěte nebo vyměňte sítko lapače jisker na tlumiči výfuku.
  6. Očistěte oblast karburátoru.

Důležité! Před spuštěním řetězové pily si důkladně projděte příručku obsluhy a bezpečnosti při práci s motorovou pilou. Tyto příručky obsahují bezpečnostní varování, bezpečnostní prvky stroje a jejich funkce, techniky bezpečného startování a požadavky na údržbu a kontrolu, které přispívají k prodloužení životnosti stroje.

Viz také:

Denní údržba řetězové pily

Měsíční údržba řetězové pily

Průběžná údržba řetězové pily

Byl tento článek užitečný?
Přečtěte si více o
řetězová pilaúdržba